Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Döm inte nättrollen – Deras motiv är själviska

Nättrollens motiv är själviska. Troll har funnits även innan internet och sociala nätverk uppfanns. Det var skvallerbyttor som illasinnat drev skvaller, ofta med tvivelaktiga avsikter. Så är det även idag, både på internet och på andra ställen i samhället. Skillnaden är att på internet kan de få en större publik. En publik som lika lite ifrågasätter trollets motiv och egenintresse i vad som sägs. Denna publik bekräftar trollets behov av uppmärksamhet. För det är just uppmärksamhet som de vill ha.

Dessa brott har varit svåra att lösa då ord står emot ord. Med sociala nätverk är det enkelt att följa tråden, vem som sagt vad. Det är enklare att styrka själva brottet, dvs. vad det är som det skvallrats om.

Brott kan utredas med stöd av sociala nätverk. Genom att allt som skrivs på sociala nätverk är loggat så kan fler brott av denna karaktär styrkas.Det går att styrka både deltagarna och vad som skrivs. Många tror att de kan skriva vad som helst utan att det får en konsekvens.

Det har tillkommit fler brottsrubiceringar som gör att det är enklare att anmäla brott som handlar om att smutskasta någon via nätet.

Många vet inte ens att det är brottsligt att hänga ut någon, färre tycks veta att det inte är utan konsekvens att hänga på. Det blir en hets som snabbt eskalerar. Med loggar från sociala nätverk är brottet dessutom styrkt.

Bakom tangentbordet tror många att de kan gå lös och bete sig hur som helst. Det finns många som är både missnöjda och bittra över olika saker som de anser är orättvisa. Ett sätt att avreagera sig är att sprida missnöje och hat på nätet. En del utser en specifik person som mål för att utrycka detta missnöje.

De bryr sig inte om att det som skrivs är falska anklagelser. Falska anklagelser som skulle kunna innebära fängelsestraff för den person de anklagar, i det fall påståendena skulle var sanna.

Döm inte nättrollen själv. Ta alltid professionell hjälp av Polisen för att bedöma om det som skrivits kvalificerar för att vara ett brott. Det är vanligt att uppgifterna som anges är ogrundade, saknar både fakta och argument. Den som skriver och de som ger bränsle åt att hetsa fler att kommentera baserar vad som skrivs på en känsla. Allt bygger på en känsla eftersom det är en upplevelse som beskrivs. En upplevelse och en känsla av att inte vara sedd på det sätt man förväntar sig.

Omgivningen uppfyller inte de förväntningar på uppmärksamhet och bekräftelse som eftersöks.