Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Stödsamtal

Kontaktuppgifter för samtalsstöd

Det finns inte någon hjälp i världen som kan kompensera det lidande man utsätts för i väntan på utredningar och beslut. För att lindra lidandet under väntetiden är det viktigt att kunna ha någon att kunna tala med. 

Akut ärende: Om du har självmordstankar eller tankar på att skada dig själv eller annan, ring nödsamtal 112.

I väntan på beslut

Många mår dåligt i samband med utredningar hos vård och myndigheter. Vanmakten kommer för många som en överväldigad känsla. Man trodde man skulle få hjälp från vård och myndigheter. Istället möts man av oändliga väntetider och många upplever att de blir svikna och ständigt motarbetade. Man kan konstatera att en stor andel mår sämre efter tre månaders myndighetsutredningar än vad de mår av den ursprungliga orsaken till att behandlande läkare bedömde att det finns medicinska skäl för sjukskrivning.

Många mår dåligt i samband med utredningar hos vård myndigheter.

Att vara utsatt för granskning och handläggning av ärenden till vård och myndigheter är en stor påfrestning med en ovisshet som kan vara svår att hantera på egen hand. Det vet många som varit i den situationen. Att man först förväntas hantera den aktuella situationen och utöver det förväntas behöva hantera försörjning i väntan på beslut. 

När ångesten river i en och man är helt uttömd på både kraft, energi och hopp kan den omedelbara lösningen mitt i all väntan vara att få tala med någon som vet vilken börda man går och bär på. 

Vad är ångest?

Ångest är en intensiv känsla av obehag och oro som känns i kroppen. Eftersom det känns så starkt i kroppen kan det vara svårt att förstå att det har att göra med hur man mår psykiskt. Läs mer.

Tema psykisk hälsa

Diagnoser och besvär
Läs om olika psykiska och neuropsykiatriska diagnoser och besvär.

Söka vård och stöd
Information om rättigheter, praktiskt stöd och vart du kan vända dig för att få hjälp.

Egenvård och behandlingar
Här kan du läsa om olika behandlingar, läkemedel och få tips på vad du kan göra själv.

För närstående
Här finns stöd och råd för dig som är närstående till någon som mår dåligt.

Frågor och svar
Här finns frågor och svar om psykisk hälsa från Fråga 1177:s svarsbank.

Personliga berättelser
Här kan du ta del av andras berättelser och erfarenheter.

Säkerhetskrav gör att du kan behöva kopiera in myndighetens webbadress i webbläsaren.  Där finner du direktnummer.

 Samtal  Telefonnummer  Dagar  Öppettider  Hemsida
 Hjälplinjen  0771-22 00 60 Tillfälligt psykologiskt stöd.  Hjälplinjen
 Nationella hjälplinjen  020 – 22 00 60  Alla dagar  13.00-22.00 Nationella hjälplinjen
 Röda korset telefonjour  0771-900 800  Alla dagar  14.00-22.00 Röda korset telefonjour
 Jourhavande medmänniska  08-702 16 80  Varje kväll/natt  21.00-06.00 Jourhavande medmänniska 
 Ungdomsmottagning  Hitta din mottagning  UMO
 Jourhavande kompis  020 – 222 444  Vardagar/Kvällar
Helger
 18.00-22.00
14.00-18.00
Jourhavande kompis 
 Bris (För dig som är under 18 år)  116 111 Bris