Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Språka byråkratiska

Att snacka byråkratiska är svårt när man inte förstår vad de menar. Det är svårt att förstå vad myndigheter menar och vad de egentligen förväntar sig. Många beskriver att de gjort allt för att tillmötesgå myndighetens krav. Ändå blir det fel.

 

Woxzia har sedan 2009 haft servicevägledare, kallade Myndighetslots. Vår uppgift är språka på byråkratiska så att alla förstår vad myndigheter menar. Det handlar om att klargöra de regelverk och beslut som tas hos vård och myndigheter i olika frågor som rätten till beslut om ersättning, vård, hjälp i frågor som vård, skola, omsorg och försäkringar.

 

Det är inte ditt fel att en handläggare inte kan förklara så att du förstår. Det är en skyldighet som varje myndighet har.

 

Många har svårt att förstå vad handläggare säger och menar. Man vill veta vad som förväntas av den enskilde i frågor gentemot mot myndigheten.

Var inte rädd för att kräva en förklaring till vad handläggaren menar och förväntar sig.