Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Snabbare åtgärder för bättre hälsa

Myndighetslots kan halvera tiden för administration i ärenden mellan vård och myndigheter. Snabbare åtgärder i ett tidigare skede ökar förutsättningarna för bättre hälsa. Väntetider för administration tar längst tid. Myndighetslots inleder samarbete med läkare så att åtgärder kan sättas in redan från sjukdag 31. Administrativa väntetider skapar glapp i dokumentationen som kan styrka sjukdomstillstånd. För sent insatta åtgärder och glapp i dokumentation gör att många faller mellan stolarna.

Idag får många vänta flera månader på att få behandling och åtgärd. Krafterna är då redan slut för många och effekterna av insatser uteblir. Många som vänder sig till Myndighetslots för hjälp har väntat för länge på hjälp och är ofta så sjuka att de inte orkar med fler utredningningar. Handläggningstiderna är dessutom så långa att när ärendet väl prövas så är många mycket sjukare än vad de var vid tidpunkten för att ansökan lämnats in.

Fler blir sämre under väntetiden för handläggning. Därför hjälper Myndighetslots till med att planera hur tiden från sjukdag 1 ska kunna användas på bästa sätt.

Med dagens system så saknas det uppgifter som kan styrka medicinskt tillstånd i väntan på åtgärd. Ett uppgiftsglapp som Försäkringskassan kan använda vid prövning för att kunna ge avslag.

Samtidigt ger Försäkringskassan avslag på allt fler beslut. Många läkare som Myndigjetslots talat med vittnar om att deras läkarintyg fungerat friktionsfritt under långa år för att sedan underkännas helt. Varför är det så?

Det är alltid många faktorer som påverkar. Det Myndighetslots kan se sedan starten 2009 är att myndigheter bryter mot sina egna regler i större omfattning än tidigare. Inspektionen för socialförsäkringen har upprepade gånger riktat skarp kritik mot den hantering som sker. Av resultaten kan man utläsa att det i vissa fall inte spelar någon roll om man har rätten till sjukpenning eller sjukersättning. Det är att få rätt som är problemet. Det går inte att styrka uppgifter eftersom väntetiderna för vård är så långa. I november 2016 kom det en förändring som har drabbat allt för många. Försäkringskassan har vid vissa beslut mandat att stoppa ersättningen i väntan på vad de anser är ett godkänt medicinskt underlag med läkarutlåtande. Många faller mellan stolarna och förlorar sin försörjning.

Denna utveckling har lett till att Myndigjetslots påbörjat ett samarbete med läkare för att kunna uppnå ett fullgott medicinskt underlag med läkarutlåtande och intyg redan från början.Vi inför en åtgärd redan sjukdag 31. På detta sätt kan vi uppnå en hållbar dokumentation redan från sjukdag 31 och har på så vis underlag som kan styrka symtom och sjukdom redan från dag 31.