Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Samarbeten

Informationsfilm nedan

Myndighetsärenden

Nu kan du som privatperson, företag och anställd få kvalificerad hjälp av en personlig Myndighetslots med myndighetsärenden. 

Personligt e-konto

Fungerar som en e-brevlåda för mina sidor där du kan registrera, uppdatera och följa alla dina ärenden från samma ställe. Du får veta vilka regler som gäller och veta vad din informationsplikt till berörda myndigheter innebär.

Byråkratisk djungel

Myndighetsärenden är en komplex administration. I Sverige finns det 450 skilda myndigheter. De hanterar runt 500 olika ärendetyper. Vi samordnar, koordinerar och administrerar, ärenden och utredningar.

Myndighetsvägledning

Du får en personlig Myndighetslots som samordnar, koordinerar och administrerar alla dina ärenden till de olika myndigheterna. 

Alla får råd med rätt§stöd

Ärenden inleds alltid med kostnadsfri bedömning och förslag till åtgärd. Därefter bestämmer du om önskar vidare hjälp med handlingsplan, underlag för utredning eller administration. Ärende tar ca 2-5 timmar. Rättsstöd gäller, 950 kr per timme. (jmf. rättshjälpstaxa1653 kr per timme). 

Lagkunnigt biträde

Din Myndighetslots är ditt ombud. Det kan kännas tryggt att ha ett personligt stöd i kontakt med myndigheter och vid upprättande av olika handlingar. Fullständig sekretess och tystnadsplikt gäller.

Samarbeten

Några av de aktörer där Woxzia Myndighetslots via ram avtal bistår företag, föreningar, deras personal, medlemmar och kunder med hjälp i myndighetsadministration.