Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Sjukdom & Skada

Download PDF

Sjukdom & Skada

När en sjukdom utvecklas eller en skada inträffar förväntas du hantera upp till 127 olika myndighetsärenden, runt 20 av dem ska administreras. Antalet kontaktpersoner brukar vanligen vara upp till 80 stycken under utredningsperioden som vanligen är som mest intensiv under 6-9 månader efter olyckstillfället. Många av de frågor som hanteras berörs av socialförsäkringen och myndigheter som Kommun, Landsting, Försäkringskassan. Ibland berörs även privata försäkringar som du har tecknat själv, via din arbetsgivare eller som medlem i ett fackförbund.

Det kan vara svårt att ensamt hantera situationen oavsett om man är väl förberedd eller inte.

En sjukdom kan komma plötsligt eller utvecklas under längre tid. En skada kan vara framme när man är som minst förberedd. Skada kan ske på arbetet eller fritiden, på väg till en aktivitet, när du kör bil, går eller cyklar.

Oavsett om det är en sjukdom eller skada så är det avgörande att det blir rätt i myndigheternas administration redan från början. Då kan myndigheter och försäkringsbolag göra en korrekt bedömning av din skada. Bedömningen är avgörande för vilken rätt till ersättningar och hjälpinsatser du kan få.

Hur gör man ansökan för att få veta att veta om man uppfyller man kriterierna för sjukpenning eller sjukersättning?

Bäst är att ta hjälp av en anhörig eller vän. Du kan alltid kontakta Din Myndighetslots för att få en kostnadsfri bedömning av hur du kan hantera situationen på bästa sätt.

Viktigt att tänka på vid sjukdom eller skada

Bra att veta vid sjukdom eller skada. Säkerställ vad som gäller för dig. För individuell handlingsplan kontakta Din Myndighetslots för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

Anmälan om sjukdom ska göras första dagen för sjukdom.
Så här gör du anmälan om sjukdom.

  • Sjukanmälan direkt till Försäkringskassan.

Här kan du anmäla till Försäkringskassan att du är sjuk.
Du kan göra anmälan om sjukdom direkt till Försäkringskassan, här  via nätet.
Försäkringskassans information om sjuklön.

  • Om du är anställd och får sjuklön från din arbetsgivare är det arbetsgivaren som ska göra anmälan till Försäkringskassan.

Om du arbetar och får sjuklön från arbetsgivaren: Sjukanmälan görs direkt till din arbetsgivare som bekostar de första 14 sjukdagarna.

Arbetsgivare: Som arbetsgivare kan du anmäla sjukfrånvaro för  anställd. Anmälan om sjukfrånvaro från arbetsgivaren här.

Du som anställd ska även själv kontakta Försäkringskassan som betalar din sjukpenning från dag 15. Du kommer att få en blankett sänd till dig där du fyller i dina uppgifter och inkomst.

Kontakta Din Myndighetslots för frågor om sjukanmälan

Kontakt

Anmälan av sjukdom eller skada.

Registrerad anmälan av sjukdom eller skada ska göras till berörda myndigheter, din arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen första dagen för sjukdom.

  • Det är avgörande att anmälan om sjukdom görs första dagen för sjukdom.  Den ersättning som betalas ut från Försäkringskassan basers på den ersättningsnivå (SGI) som du är försäkrad till. Om du inte anmäler sjukdom första dagen kan du förlora din ersättningsnivå (SGI) som du är försäkrad till. Om man inte har en giltig SGI har man ett garantibelopp för ersättning.
  • I det fall du är arbetssökande ska anmälan göras till Arbetsförmedlingen första dagen om du är arbetssökande, i sysselsättningsgaranti eller annat åtgärdsprogram. Arbetsförmedlingen anmäler vidare til Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningen av din ersättning.
  • Gör skadeanmälan till försäkringsbolag.

Myndighetsaministration till berörda instanser.

Efter sjukdom eller skada är det många ärenden som ska administreras. För att kunna få en korrekt prövning av ärendet behöver du ta fram det underlag som varje ärende kräver för att kunna prövas av respektive myndighet och försäkringsbolag. Säkerställ att det är rätt uppgifter som finns registrerade i myndigheternas olika system.

Återgång till vardagen.

Det finns många olika sysslor som vi har i vardagen. Det omfattar alla delar i livet som vardagliga bestyr, träning, fritid och arbete. Efter sjukdom eller skada kan kroppens kapacitet påverkas tillfälligt kanske även på längre sikt. Då är det avgörande att få rätt hjälp med att hitta en rimlig nivå på aktivitet och belastning för att kunna nå målsättningen om en skonsam återgång till vardagen. Frågor som rör vilken kapacitetsnivå man har efter sjukdom eller skada kan en sjukgymnast och arbetsterapeut hjälpa till men.

Försörjning

Din försörjning kan påverkas dramatiskt till följd av sjukdom eller skada. Därför är det viktigt att ha nära kontakt med berörda myndigheter och försäkringsbolag för att få en korrekt bedömning av vad som gäller för dig.

Relevanta myndigheter som kan vara aktuella för återgång till vardagen och framtida sysselsättning. Säkerställ med Din Myndighetslots vad som gäller för dig.

Sammanställning av svenska beslutsfattande myndigheter.

Sjukdom

Studier

Starta eget

Ersättning

 

 

Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots

Läs mer

Vi har fått hjälp av Din Myndighetslots

Läs mer