Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Separation

Download PDF

Separation

Vid en separation är det många frågor som kommer upp till ytan. Det handlar om att livet förändras på ett sätt som kan påverka flera områden i livet. Ekonomi, boende, rutiner för hela familjen. Samtidigt som dessa förändringar pågår ska man ta hand om de vanliga bestyren som hem, arbete och relationer. Det som kan vara svårast av allt är att alla känslor kan ta över och det kan vara svårare att tänka rationellt för att lösa situationen på bästa sätt för att sedan kunna gå vidare. Om det är möjligt så kan man försöka tillbringa en helg på varsitt håll för att bringa klarhet i tankarna om praktiska detaljer kan lösas.

Din Myndighetslots hjälper dig med frågor vid separation. Har ni gemensamma barn hjälper vi er med frågor rör vårdnad, boende och umgänge.

För att kunna bygga upp en ny vardag kan det kännas tryggt att ha någon som sköter all administration till de olika myndigheter som du berörs av vid en separation.

Viktigt att tänka på vid separation.

Bra att veta vid separation. Säkerställ vad som gäller för dig. För individuell handlingsplan kontakta Din Myndighetslots för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

 

Flyttanmälan för de boende som ska flytta.

Gör flyttanmälan för den eller de som ska flytta. Anmälan görs till Skatteverket.

  • Ska alla flytta eller ska en bo kvar. Räkna på olika alternativ.

Det är viktigt att säkerställa att den nya folkbokföringsadressen registreras korrekt. Datum för registrering av ny folkbokföringsadress är det datum som kopieras vidare till andra myndigheter som prövar rätten till ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, underhåll mm

Separation

Vid separation är det viktigt att uppgifter om separationen blir korrekt registrerade hos respektive myndighet. Säkerställ med respektive myndighet att rätt uppgifter har registrerats. Uppgifterna ligger till grund för fastställande av vilket datum som rätten till ersättning och hjälpinsatser gäller.

Om det finns barn i familjen.

Om man har gemensamma barn ska man komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barn. Om föräldrarna vill kan man gemensamt skriva en vårdnadsöverenskommelse där man uppger hur man kommit överens om gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge.

Om man har barn är det obligatoriskt med sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom 

Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt med
  • Att upprätta en handlingsplan för hur ni kan separera fredligt.
  • Planera vårdnad, boende och umgänge.
  • Upprätta en vårdnadsöverenskommelse som kan godkännas som ett vårdnadsavtal. Detta dokument blir då bindande och motsvarar en dom i domstol, familjerätten.
  • Bistå i samarbetssamtal som inte journalförs hos annan myndighet.
Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots

Läs mer

Vi har fått hjälp av Din Myndighetslots

Läs mer

 

 

Skyddade uppgifter avslöjades. Jag var tvungen att fly för mitt liv. Levde i en destruktiv relation som jag var tvungen att ta mig ur. Vart jag än vände mig så var det nödvändigt att registrera uppgifter om mig. Det gjorde att mitt ex. kunna följa de spå som dessa registrerade uppgifter lämnade efter sig.

Myndighetslots kunde hjälpa mig med att anmäla misshandeln, få hjälp av socialtjänsten och återuppbygga mig själv och barnen.
Min kostnad för Myndighetslots hjälp i ärendet som omfattades av rättsstöd blev 950,-,- kronor.

Anonym, Ensamstående

Separation. När vi skulle separera var vi överens om att göra det så bra som möjligt för barnen. Någonstans på vägen tog känslorna över och det blev allt svårare att hålla sig rationell och ta kloka beslut.
Myndighetslots kunde hjälpa mig med att få rätt hos a-kassan och Försäkringskassan.
Min kostnad för Myndighetslots hjälp i ärendet som omfattades av rättsstöd blev 1. 200,- kronor

Camilla & Patrick Roos, POSITION

[/gdlr_testimonial]