Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Senior kraft

Senior kraft

Inkomst-kicka din pension – Nu kan du tjäna pengar på din passion och samtidigt få ut full pension.

Har du drömt om att bi författare, bli uppfinnare, förverkliga ett eget galleri eller bli konsult där du säljer dina tjänster. Många av dessa drömmar har varit avlägsna att förverkliga under det yrkesverksamma arbetslivet. Avgörande krav på garanterad försörjningsförmåga och heltidsarbete för att kunna försörja sig är en kombination som hindrat många från att förverkliga sina ideer under de yrkesverksamma åren. Nu kan du både ha pension och extra försörjning samtidigt som du kan få högre inkomst från det något som du brinner för. Det bästa av allt är att detta gäller alla, även dig som varit sjuk eller arbetsoförmögen innan du fyllde 65 år.

Växla om istället för att växla ut

Att vara pensionär kan idag innebära långt mer än att man avslutar sitt aktiva liv på arbetsmarknaden helt vid den angivna åldern av 65 år. Man får då en allmänpension som grundar sig på de yrkesverksamma år man arbetat.
Många har utöver det en tjänstepension från sina yrkesverksamma år som är placerade i privata pensionsförsäkringar. Det innebär att man har utöver sin allmänpension en tjänstepension från privat tjänstepensionen.

 

Skaffa din personliga handlingsplan. Din Myndighetslots lär dig att myndighetsplanera på motsvarande sätt som man kan skatteplanera. Genom att försäkra dig om vad som är bäst för dig, kan du undvika bakslag från myndigheter som Skatteverket, Pensionsmyndigheten och andra myndigheters beslut som du kan beröras av.

Vet du hur du ska göra är det bara att köra. Genom beräkningar baserat på dina aktuella förutsättningar vet du hur du kan göra på bästa sätt.

Förverkliga dina drömmar om en inkomst från det du brinner för. Vad är bäst för dig, Din Myndighetslots hjälper dig rätt direkt.

Egenanställd- En relativt ny anställningsform för den som vill vara egen men slippa allt pappersarbete.

Egenanställd Företaget som kan bli ett självspelande piano. Du skaffar dina egna kunder, levererar dina varor eller tjänster men slipper all den administration som ett eget företag för med sig. Du är försäkrad och räknas som anställd hos Skatteverket. Du registrerar dig kostnadsfritt här och börjar när du kan. Baserat på de intäkter du får in så betalar du en procentsats för att få all administration och fakturering gjord. Avgiften för egenanställning varierar mellan 5,98 upp till 7% beroende på vilket egenanställningsföretag man väljer anställning hos. Marknadens lägsta procentsats finns för närvarande hos Cool Company, endast 5,98%. 

Som anställd i bemanningsföretag

 Som anställd konsult hos ett bemanningsföretag
Bli anställd hos bemanningsföretag som är specialiserade på seniorkonsult. Du blir anställd hos ett bemanningsföretag där du hyrs ut till någon av deras kunder. Vill du säkerställa att bemanningsföretaget är auktoriserat gör du det här.

Är bemanningsföretaget auktoriserat?

Exempel på bemanning

Veteranpolen
Veterankraft
Seniorkraft
Pensionär att hyra

Anställd hos arbetsgivare

 Som anställd hos en arbetsgivare – Sök arbete på den öppna arbetsmarknaden. Du hittar en arbetsgivare som anställer. Om du slutar hos en arbetsgivare inom ramen för avgångsskyldighet kan du fortsätta arbeta hos samma arbetsgivare i annan form.

Avgångsskyldighet
Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har arbetstagare avgångsskyldighet vid 67 års ålder. Vid denna ålder avslutas anställningen med ett förenklat förfarande. Kvarstår personer i anställning efter 67 år har arbetsgivaren en månads uppsägningstid. Efter 67 år förloras rätten till förtur till ny anställning. Det går även att anställa en 67-åring för tidsbegränsad anställning utan särskilda skäl.

Starta eget

Starta eget företag
Starta ett företag där du själv eller tillsammans med andra säljer era varor, tjänster eller hyr du dig/er till era kunder. Du startar och driver ett företag i lämplig företagsform för den tänkta verksamheten.

Sjukskrivning - Sjukpenning och sjuklön vid arbete efter 65 år.

 Glöm inte att du kan ha rätten till sjukpenning och sjuklön vid arbete efter att du fyllt 65 år. Olika anställningsformer har olika villkor som avgör vilka försäkringar du omfattas av, om du kan vara sjukskriven med ersättning från Försäkringskassan samtidigt som har pension. Pensionen innehåller olika delar, se nedan under avsnittet, Pensionsmyndigheten.

Valet av anställningsform kan ha betydelse för din rätt till sjukskrivning för den del du arbetar, innan du fyllt 65 år.

Den som fortsätter att arbeta efter 65 årsdagen har rätt till sjukpenning och sjuklön. Anställningstid på minst en månad krävs för sjuklön från första sjukdagen, annars efter 14 dagars anställning. En tillsvidareanställning krävs för  att kunna få sjukpenning. Enligt SocFB 27:34. En försäkrad kan få sjukpenning efter 65-årsdagen och upp till 180 dagar , därefter kan FK besluta att den försäkrade inte längre ska erhålla sjukpenning (omprövning), SocFB 34:36. Om FK bedömer att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt har du inte längre rätt till sjukpenning. Efter att du har fyllt 70 år kan du bara få sjukpenning i sammanlagt 180 dagar. Är du sjuk vid olika tillfällen räknas dagarna ihop.

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten

Vad betyder orden?

 

Sammanställning av svenska beslutsfattande myndigheter.

Vilken anställningsform är bäst att arbeta i innan och efter man fyllt 65 år?

Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt med

  • Säkerställ i vilken form som är bäst för dig att arbeta i.
  • Säkerställ om det finns något inkomsttak som du berörs av.
  • Säkerställ med pensionsmyndigheten vilka pensionsformer som finns registrerade på dig.
  • Säkerställ hur pension från eget pensionssparande påverkas av att du arbetar.
  • Skriva ansökan om att behålla hobby som bisyssla med bibehållen pension.
  • Ansöka om att bisyssla utökas som ett starta eget i samband med pension på deltid eller heltid.
  • Ansöka om olika stöd som en arbetsgivare kan få vid anställning.
  • Ansöka om starta ekonomiskt bidrag för öppna egen verksamhet. Det kan vara ex. verksamhet i glesbyggd, verksamhet som värna minoritetsgrupper mm.
  • Sjukförmåner ersätts med pensionsförmåner när du fyller 65 år. Vad gäller om du vill börja arbeta när du varit sjukpensionär, uppburit sjukersättning, eller sjukpenning innan du fyllt 65 år.
Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots

Läs mer

Vi har fått hjälp av Din Myndighetslots

Läs mer

Godkänd vilande verksamhet
Jag fick avslag på utbetalning av pension för en vilande verksamhet. Jag hade tidigare verksamhet som varit vilande som jag ville återuppta. Den vilande verksamheten har varit bredvid mitt arbete.

Jag fick hjälp av Myndighetslots med att få min vilande verksamhet godkänd. Det gjorde att jag kunde återuppta min vilade verksamhet parallellt med att jag får ut min pension.

Min kostnad för Myndighetslots hjälp i ärendet som omfattades av rättsstöd blev 1 150,- kronor.

Lisa Nilsson, Arbetssökande

Arbetstillstånd. När jag var på besök hos min släkt i Sverige blev jag erbjuden ett arbete. Eftersom jag är från ett annat land, utanför EU, behövde både jag och arbetsgivaren fylla i blanketter för att jag skulle kunna få tillstånd att arbeta i Sverige.

Jag fick hjälp av Myndighetslots med att ansöka om arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Även min arbetsgivare fick hjälp med att få ordning på försäkringar och annat som måste vara rätt för att jag om två år ska kunna få förlängt arbetstillstånd.

Min kostnad för Myndighetslots hjälp i ärendet som omfattades av rättsstöd blev 1 150,- kronor.

Jiovana, Illustratör