Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Myndighetsplanering

Myndighetsplanering

Vårt specialistområde är offentlig rätt. Det omfattar myndigheter, deras verksamhet, administration och ärenden i offentlig förvaltning. Det omfattar sammanlagt drygt 450 skilda myndigheter varav drygt 370 är beslutsfattande myndigheter som hanterar ca 500 olika typer av ärenden. Resterande myndigheter som tillhör skolor, ambassader och andra myndigheter som ingår i den offentliga förvaltningen.

Vilket stöd och vilken hjälp man kan få i frågor beror på hur din aktuella situation ser ut. Bedömningen av rätten till hjälp med ekonomi baseras på ekonomi, sysselsättning, boende och försörjning. Vilken typ av försörjning man har. Om man är anställd eller egen företagare, om man uppbär någon sjukförmån som sjukpenning eller sjukersättning, om man har barn och hur många man bor i bostaden. Om den aktuella situationen förändras vid ex. separation, sjukdom eller skada, kan det innebära att förändringen påverkar rätten till hjälp med ekonomiska frågor.

Det går att myndighetsplanera, på motsvarande sätt som man kan skatteplanera. En del saker vet man i god tid, andra vet man samma dag som de händer.

Myndighetsplanering över kalenderåret.

Genom att planera myndihgetsärenden kan du planera ditt ekonomiska år och bättre förutse vilka ersättningar som påverkar din ekonomi. Om du får en felaktigt utbetalad ersättning som ex. bostadsbidrag, socialbidrag, eller studielån kan du bli återbetalningskyldig för redan utbetalad ersättning

 • Ekonomisk planering efter myndighetsbeslut.
 • Utlandsarbete inom norden, EU och övriga världen.

Vad kan man göra för att påverka sin ekonomi.

Innan du vänder dig till myndigheter för att få hjälp med din ekonomi kan du se över hur du själv påverka dina inkomster och utgifter.

Inkomster
 • Det inns många arbeten som kan vara flexibla där arbetsfördelningen kan variera över tid och på distans. Se över möjligheten till att arbeta extra.
Lån
 • Tala med din bank om ekonomisk planering.
 • Villkor för lån hos banker och andra låneinstitut kan variera stort. Tala med långivaren om en lämplig födelning av batalningarna. Ibland kan man ha större utbetalningar vissa månader än andra.
Kostnader och utgifter

Se över vilka kostnader du har och hur du kan fördela utgifterna för dem över olika månader fördelat över året. En kostnad är det du betalar för någonting. En utgift är vilken tidpunkt du betalar.

 • Kostnaden uppstår när du köper någonting. ex. Du köper en sak i oktober.
 • Utgiften belastar ditt konto först det datum du ska betala. Du betalar för det du köpt i januari.

Ekonomiskt stöd.

Man kan tillfälligt eller under perioder vara i behov av ekonomiskt stöd. Det kan vara till följd av att du inte har någon försörjning, inte omfattas av någon arbetslöshetsförsäkring eller är utförsäkrad av annan orsak.

 • Ekonomiskt bistånd.
 • Bostadsbidrag
 • Bostadstillägg

Ekonomisk vägledning

Om du har svårt att veta vad du ska göra för att få ordning på din ekonomi kan du få ekonomisk vägledning.

 • Ekonomisk planering
 • Hushållsbudget
 • Skuldsanering

Om räkningarna samlas på hög?

Räkningar

Att betala räkningar kan kännas betungande, särskilt om det är svårt att få ihop det ekonomiskt. Lägg en budget där du skriver upp vilka inkomster du har och vilka kostnader du har. Du kan då få en överskådlig bild av om det finns några kostnader som du kan påverka.

Inkassoföretag

De har som uppgift att driva in pengar åt företag. Det är inkassoföretag som gör att man kan få en betalningsanmärkning hos UC.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogden är den myndighet som driver in pengar eller hjälper dig att få betalt. Om du får ett brev från Kronofogden ska du alltid bekräfta eller bestrida skulden. Du kan alltid ringa och prata med dem. Höra om möjlighet till en avbetalningsplan.

Personligt stöd i ekonomiska frågor

 • God man (hjälper till med ekonomiska frågor).
 • Ledsagare/Kontaktperson (Hjälper till med att uträtta myndighetsärenden).
 • Förvaltare
 • Skuldsanering

Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots
Kontakt