Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Våld i nära relation

Download PDF

Våld i nära relation

Det svåra med att bryta destruktiva mönster är att uppmärksamma att något är fel, innan det är för sent. Att leva med våld som en naturlig del av vardagen innebär att någonting som är ett onormalt beteende har normaliserats. Så brukar många som själva varit utsatta beskriva det. Att den psykiska misshandeln stundtals kan vara värre än den fysiska. Att hitta argument som rättfärdigar ett våldsamt beteende är vanligt.

För att kunna påbörja ett nytt liv och bygga upp en ny vardag kan det kännas tryggt att ha någon som stöd i alla de frågor man ställs inför. Inte nog med att man ska lösa situationen. Man ska även hantera allt som har med myndigheter att göra. Din Myndighetslots kan finnas där för dig.

Viktigt att tänka på vid separation till följd av våld i nära relation.

Bra att veta vid separation. Att separera till följd av våld i nära relation innebär att ställas för en mängd olika frågeställingar utöver själva separationen. Det kan vara frågor som säkerhet. Säkerställ vad som gäller för dig. För individuell handlingsplan kontakta Din Myndighetslots för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

Flyttanmälan med eller utan skyddade uppgifter.

Gör flyttanmälan för den eller de som ska flytta. Anmälan görs till Skatteverket.

Kontaktpersoner för olika behov

Det finns många delar som ska ombesörjas i en sådan situation. För en del av dem kan det underlätta att få hjälp och stöd. Din Myndihgetslots kan hjälpa dig att samordna och koordinera de olika delarna som du berörs av.

 • Myndighetslots – Samordnar, koordinerar och administrerar myndighetskontakter och myndighetsadministration.
 • Advokat – Hanterar rättsliga processer i domstol.
 • Målsägandebiträde – En stödperson som finns vid din sida under rättegången.
 • Brottsofferjour – Vittnesstöd
 • Kvinnojour – Skyddat boende, stödsamtal.
 • Polisen för ev. anmälan om misshandel, våldtäkt eller annat brott.
 • Kriscentrum – Akuta hjälp- och stödinsatser, riskbedömning.
 • Läkare för att dokumentera ev. skador.

 

 • Andra vårdkontakter för att dokumentera skador.
  • Sjukhus
  • Akutmottagning
  • Vårdcentral
  • Tandläkare
  • Psykiatrin (Vuxenpsykiatri, BUP)

Att tänka på

Se till att de som behöver känna till vart du finns får veta det av dig personligen. Ex. skola, barnomsorg, läkare och ombud. Vid en flytt är det viktigt att de som du behöver kontakt med blir informerad om situationen så att dina uppgifter blir korrekt registrerade hos respektive myndighet och annan instans.

Rättsligt efterspel

Vid en flytt är det viktigt att de som du behöver kontakt med blir informerad om situationen så att dina uppgifter blir korrekt registrerade hos respektive myndighet och annan instans.

 • Polisanmälan eller annan anmälan.
 • Brottsutreding, förvaltningsutreding.
 • Skadedokumentation, rättsläkare.
 • Ansökan om besöksförbud.
 • Förhör
 • Riskbedömning

Separation

Vid separation är det viktigt att uppgifter om separationen blir korrekt registrerade hos respektive myndighet.

Om det finns barn i familjen.

Om man har gemensamma barn ska man komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barn. Om föräldrarna vill kan man gemensamt skriva en vårdnadsöverenskommelse där man uppger hur man kommit överens om gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge.

 • Om man har barn är det obligatoriskt med sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom.

Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt med
 • Att upprätta en handlingsplan för de olika delarna.
 • Hjälpa dig att genomföra hela eller delar av handlingsplanen.
 • Hjälpa till med att skaffa lämpligt ombud, kontaktperson för de olika delarna.
 • Bistå med rättelse av felaktiga uppgifter som kan finnas registrerade hos någon myndighet.
 • Bistå i samarbetssamtal som inte journalförs hos annan myndighet.
Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots
Vi har fått hjälp av Din Myndighetslots

Läs mer

 

Uppbrott från destruktiv relation. Jag var tvungen att fly för mitt liv. Levde i en destruktiv relation som jag var tvungen att ta mig ur. Vart jag än vände mig så var det nödvändigt att registrera uppgifter om mig. Det gjorde att mitt ex. kunna följa de spå som dessa registrerade uppgifter lämnade efter sig.

Myndighetslots kunde hjälpa mig med att anmäla misshandeln, få hjälp av socialtjänsten och återuppbygga mig själv och barnen.
Min kostnad för Myndighetslots hjälp i ärendet som omfattades av rättsstöd blev 950,-,- kronor.

Anonym, Ensamstående

Anklagad för övergrepp. När vi skulle separera blev våra gemensamma barns mamma galen. Vi var vi överens om att göra det så bra som möjligt för barnen. När barnens mamma inte fick som hon ville anmälde hon att jag, barnens pappa hade utsatt ett av barnen för övergrepp och misshandel. Någonstans blev det alldeles svart för mig.Jag föll ner i ett svart hål, blev handlingsförlamad och förlorade all handlingsförmåga totalt.

Jag fick hjälp av Myndighetslots som kunde hjälpa mig med att att göra en handlingsplan och genomföra den. Jag fick domstolsärenden betalade av staten. Min kostnad för att få Myndighetslots stöd och hjälp i hela processen omfattades av rättsstöd. Jag betalade själv en kostnad på 1. 690,- kronor.

Anonym, Pappa