Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Familj

Download PDF

Familj

Familjen är det största som finns. Oavsett hur vår familj ser ut så kan våra behov skilja sig åt i livets olika skeden. Vad behöver man tänka på för myndighetsadministration när man har barnr?
Det kan finnas perioder då man kan behöva mer stöd och hjälp. Behovet av hjälp ser olika ut för olika familjer.

Att få barn är en stor förändring i livet som påverkar både vardagen, ekonomin och kräver en hel del planering. Förändringar sker på olika plan, från det att barnet föds till att hantera vardagen med alla bestyr som förskola, skola och utbildning. Det kan även finnas perioder i livet då föräldrar eller barn kan behöva extra stöd och hjälp i vardagen och i skolan. Det kan vara om ett barn har någon diagnos som adhd, add, odd. Det finns extra stöd att få. Alla barns rätt till en utbildning och stimulerande fritid ska tas till vara.

När man får barn.

 • När barnet är fött eller ni fått hämta barnet för adoption ska ni anmäla det till Försäkringskassan för att kunna vara föräldralediga från den dag barnet kom.
 • Planera er föräldraledighet, både för utrymme av tid och pengar, i den mån ni kan. Planeringen avgör hur länge dagarna räcker beroende på hur många dagar i tar ut i veckan.
 • Föräldradagar kan tas både enskild och några av dem kan tas tillsammans.
 • Registrera faderskap och delad vårdnad om föräldrarna inte är gifta.
  Föräldrarna besöker kommunens socialkontor för att bekräfta faderskapet och underteckna det. Detta underlag sänds vidare till Skatteverket för registrering. Datum för registrering påverkar faderns rätt till vårdnad och utbetalning från föräldraförsäkringen samt ersättning för vård av sjukt barn.
 • Registrera barnets namn och sänd in handlingarna till Skatteverket. Om ni önskar ett unikt namn som ni själva vill ta fram kanske ni vill vara ensamma om namnet. Då kan ni även ansöka om att namnet ska vara skyddat så att ingen annan får använda det utan ert medgivande.

.

Ekonomsikt stöd

Om din inkomst inte räcker hela vägen för månadens utgifter finns det möjlighet att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

 • Bostadsidrag
 • Vårdbidrag
 • Vårdnandsbidrag

 

Avlastning

Under perioder kan man behöva avlastning och en hjälpande hand för att klara av den vardag man har.

 • Avlastningshem
 • Familjehem

Relevanta myndigheter som kan vara aktuella för dig vid behov av stöd och hjälp. Säkerställ med Din Myndighetslots vad som gäller för dig.

Sammanställning av svenska beslutsfattande myndigheter.

Sjukdom

Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt.
 • Myndighetsplanering av tid och ekonomi inför föräldraledighet.
 • Om någon förälder nekas föräldrapenning eller vård av barn.
 • Om någon blir återbetalningsskyldig för uttalad föräldrapenning eller vård av barn.
 • Namnskydd av barnets namn eller ert efternamn.
 • Rättelse vid felegistrering av faderskap och vårdnandshavare.
Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots
Vi har fått hjälp av Din Myndighetslots

Läs mer

Utebliven registrering gjorde mig återetalningsskyldig. Kommunen sände inte in underlag för registrering av faderskap och vårdnad. Skatteverket kunde inte göra någon registrering utan underlag. Försäkringskassan hade inte synkroniserat uppgiften utan utgick ifrån att registrering mellan kommunen och Skatteverket fungerade.

Därför kunde jag ta ut föräldradagar ändå men när jag skulle ta vård av barn när barnet blev sjuk gick det inte. Då uppdagades felet. Jag blev återbetalningsskyldig för föräldradagar som jag kunnat ta ut felaktigt.

Fick hjälp av Myndighetslots att få rättelse och blev befriad från återbetalning av föräldrapenning. Min kostnad för Myndighetslots hjälp i ärendet som omfattades av rättsstöd blev 1 250,- kronor.

Mikael Johansson, Pappa til Dante 3 år

Fördröjd utbetalning från a-kassan. När barnet var 1 år blev pappan arbetslös. Det tog tre månader innan han fick någon ersättning från a-kassan. Det blev ett glapp på tre veckor utan någon inkomst alls. Vi kunde inte försörja oss.

Vi fick hjälp av Myndighetslots med att få ordning på ekonomin. Min kostnad för Myndighetslots hjälp i ärendet som omfattades av rättsstöd blev 595,- kronor.

Petra Andersson, Mamma till Love 2 år