Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Privatekonomi

Download PDF

Privatekonomi

Nu kan du få hjälp med din ekonomi utan att behöva vara med på tv. Ekonomin kan förändras tvärt under livets olika skeden. Orsaker till att man kan behöva extra stöd med ekonomin kan vara tillfällen där kostnaderna ökar medan inkomsterna står still eller minskar. Det kan vara att man förlorat sin a-kassa eller SGI. Oavsett anledning så är en ansträngd ekonomi något som kan uppstå av många skäl. Ibland behöver man tillfälligt stöd, ibland behöver man stöd under längre perioder.

Vilket stöd man kan få i ekonomiska frågor beror på hur din aktuella situation ser ut. Bedömningen av rätten till hjälp med ekonomi baseras på ekonomi, privatliv och försörjning. Vilken typ av försörjning man har. Om man är anställd eller egen företagare, om man uppbär någon sjukförmån som sjukpenning eller sjukersättning, om man har barn och hur många man bor i bostaden. Om den aktuella situationen förändras vid ex. separation, sjukdom eller skada, kan det innebära att förändringen påverkar rätten till hjälp med ekonomiska frågor.

Myndighetsplanering över kalenderåret.

Genom att planera myndihgetsärenden kan du planera ditt ekonomiska år och bättre förutse vilka ersättningar som påverkar din ekonomi. Om du får en felaktigt utbetalad ersättning som ex. bostadsbidrag, socialbidrag, eller studielån kan du bli återbetalningskyldig för redan utbetalad ersättning

 • Ekonomisk planering efter myndighetsbeslut.
 • Utlandsarbete inom norden, EU och övriga världen.

Vad kan man göra för att påverka sin ekonomi.

Innan du vänder dig till myndigheter för att få hjälp med din ekonomi kan du se över hur du själv påverka dina inkomster och utgifter.

Inkomster
 • Det inns många arbeten som kan vara flexibla där arbetsfördelningen kan variera över tid och på distans. Se över möjligheten till att arbeta extra.
Lån
 • Tala med din bank om ekonomisk planering.
 • Villkor för lån hos banker och andra låneinstitut kan variera stort. Tala med långivaren om en lämplig födelning av batalningarna. Ibland kan man ha större utbetalningar vissa månader än andra.
Kostnader och utgifter

Se över vilka kostnader du har och hur du kan fördela utgifterna för dem över olika månader fördelat över året. En kostnad är det du betalar för någonting. En utgift är vilken tidpunkt du betalar.

 • Kostnaden uppstår när du köper någonting. ex. Du köper en sak i oktober.
 • Utgiften belastar ditt konto först det datum du ska betala. Du betalar för det du köpt i januari.

 

Ekonomiskt stöd.

Man kan tillfälligt eller under perioder vara i behov av ekonomiskt stöd. Det kan vara till följd av att du inte har någon försörjning, inte omfattas av någon arbetslöshetsförsäkring eller är utförsäkrad av annan orsak.

 • Ekonomiskt bistånd.
 • Bostadsbidrag
 • Bostadstillägg

Om du är pensionär har du särskilda förmåner.

Om du planerar att ansöka om pension innan 65 ska du vända dig direkt till pensionsmyndigheten.

 • Viktigt att tänka på som pensionär. Läs mer.

Som pensionär har du olika förmåner och rabatter. För att styrka att du har pension helt eller delvis innan 65 kan du beställa ett särskilt intyg som styrker att du har pension.

Ett separat intyg för pensionär som reser til Spanien. Komplement till EU kort för att kunna köpa mediciner till reducerat pris för nödvändig vård. Information om pensionärsintyg.

 • Pensionärsintyg för olika förmåner och rabatter.
  Pensionärer kan beställa ett särskilt pensionärsintyg från pensionsmyndihgeten. Intget styrker att du är pensionär och har rätten till olika pensionärsrabbatter hos företag och organisationer om levererar olika produkter och tjänster.
  Särskilt pensionärsintyg. Beställ här.

 

Ekonomisk vägledning

Om du har svårt att veta vad du ska göra för att få ordning på din ekonomi kan du få ekonomisk vägledning.

 • Ekonomisk planering
 • Hushållsbudget
 • Skuldsanering

Relevanta myndigheter som kan vara aktuella för dig vid behov av ekonomiskt stöd och hjälp. Säkerställ med Din Myndighetslots vad som gäller för dig.

Sammanställning av svenska beslutsfattande myndigheter.

Ekonomi

Pensionär

Ersättning

 

Om räkningarna samlas på hög?

Räkningar

Det svårste med räkningar brukar vara att planera mängden utbetalningar till när inkomsterna kommer.Att göra en budget och planering utefter det datum som räkningarna ska betalas kan vara ett sätt att fördela kostnaderna. Kontakta även företaget som sänt fakturan. Ibland kan man få uppskov med betalning om man kontaktar dem och berättar och hur du kan planera en betalning.

Inkassoföretag

Det lönar sig att kontakta inkassoföretag och den som fakturan kommer ifrån. Då kan man göra upp en handlingsplan som du kan följa.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig med en avbetalningsplan på de skulder som är fastställda. .

Personligt stöd i ekonomiska frågor

Funktionshinder. Har du en särskild funktionsnedsättning som innebär att du har svårt för att hantera din egen administration till vård och myndigheter kan du få särskilt stöd. Diagnoser som omfattas kan vara neuropsykiatriska diagnoser som adhd, asperger eller diagnoser som demens eller altzheimers sjukdom.

 • God man (hjälper till med ekonomiska frågor).
 • Ledsagare/Kontaktperson (Hjälper till med att uträtta myndighetsärenden).
 • Förvaltare

Om du behöver hjälp med att hantera skulder som du inte kan betala kan du ansöka om skuldsanering.

 • Skuldsanering

 

Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots
Vi har fått hjälp av Din Myndighetslots.

Läs mer

Olycka och arbetslös. Jag blev uppsagd från mitt arbete. Samma vecka var jag med om en trafikolycka där jag skadades. Jag hade inte en chans att klara av allt själv. Det gjorde att hela min ekonomi hamnade i obalans.

Jag fick hjälp av Myndighetslots med att strukturera upp allt och ta fram en handlingsplan.

Min kostnad för Myndighetslots hjälp i ärendet som omfattades av rättsstöd blev 599,- kronor.

Johan Persson, Sjuk/Arbetssökande

Stödinsatser. Hela mitt liv har jag haft problem med att kunna sköta min egen hushållsadministration. Hantera bankärenden, betala räkningar, planer och organisera.

Jag fick hjälp av Myndighetslots att ansöka om god man, kontaktperson och ledsagare.

Min kostnad för Myndighetslots hjälp i ärendet som omfattades av rättsstöd blev 1 150,- kronor.

Jeanette, Ensamstående