Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Överklaga beslut från myndighet

Hur man vet när ett beslut ska överklagas. Den är många som hört av sig med frågan om vilka regler för överklagan som gäller. Om man får ett beslut från kommunen är det vanligen tre veckor, om det är ett beslut från Försäkringskassan eller Arbetsförmedling är det vanligen fem veckor. Vad som gäller för beräkning av tid för att överklaga står alltid på sista sidan i det beslut man får. Där står också att man ska räkna tiden för överklagan från det mottgagningsdatum man fått beslutet. Observera att avvikelser kan förekomma.

Många som kontaktar Myndigjetslots beskriver att de har svårt för att ta till sig olika delar av det beslut man fått. Därför kan det bli missförstånd gällande vad som gäller.

Överklaga beslut, räknat från mottagningsdatum.

  • Kommunen 3 veckor
  • Försäkringskassan 2 månader
  • Arbetsförmedlingen 2 månader

 

Som Myndighetslots bereder vi alla ärenden i turordning, beräknat på det slutdatum för överklagan som gäller.

Det första du får veta av Din Myndighetslots är vilket ditt senaste datum är för att överklaga ditt beslut. Du har dessutom rätten till ytterligare tid.

Vad många även undrar över är hur reglerna för att inkomma med kompletterande underlag ser ut. Väntetider och köer för att få läkarutlåtande är väldigt långa, några har berättat om tre, fyra månader. Då är det avgörande att vi som Myndighetslots använder tiden på bästa sätt för att man inte ska förlora sin rätt till överklagan.

Om man behöver ytterligare tid för att inkomma med medicinskt underlag så kan man under vissa omständigheter få det. Detta kan Din Myndighetslots hjälpa dig med.