Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Många mår dåligt av utredningar

Psykisk ohälsa i samband med myndighetsutredningar är vanligt. Vanmakten kommer för många som en överväldigad känsla. Man trodde man skulle få hjälp från vård och myndigheter. istället upplever många att de blir svikna och ständigt motarbetade. Man kan konstatera att en stor andel mår sämre efter tre månaders myndighetsutredningar än vad de mår av den ursprungliga orsaken till att behandlande läkare bedömde att det finns medicinska skäl för sjukskrivning. 

 

Vanmaktens avgrund kan stundtals vara bottenlös. Vanmakten är stark, Ibland får man ta fem minuter åt gången. Det går inte att se längre framåt. Få förstår den maktlöshet man sitter i säger, säger en av Myndighetslots grundare.

Med ilskan som drivkraft var det mycket svårare att få hjälp. Ingen ville lyssna på mig. Ingen skulle ta mig på allvar om frustrationen riktades mot den enda som kunde hjälpa mig med felaktigheter i administrationen. Jag därför var tvungen att dela på uppgiften att prata om ilskan med någon för att sedan kunna följa den handlingsplan som Myndighetslots som hjälpte mig med att ta fram.

Känslan av maktlöshet var som starkast när de vägrade korrigera felaktiga uppgifter som var avgöra ned för beslut.

En vanmakt som är obeskrivlig. Jag minns att jag liknade det med att sitta fast i ett skruvstäd. Frustrationen var total och jag skrek för tomma läktare. Det tog sex år innan jag fick ordning på det. Sex års väntan, en evighets väntan. Jag var tvungen att ha någon att samtala med om denna olidliga väntan. För mig var det viktigt att ta del av andras kunskap för att komma vidare.

Det var som att sitta i kvicksand, ju mer jag kämpade, ju mer sjönk jag.

När ilskan får fritt utlopp, leva ett eget liv och utvecklas utan åtgärd kan den bli till en bitter röta som gör avtryck på alla områden i livet. Låt sjukdom begränsas till att vara ett kapitel i din bok om ditt liv, inte hela boken. För att lyckas tvätta av sig stämpeln sjuk som identitet behöver man lasta av sig bagage innan man kan komma vidare. 

Att finna denna hjälp via telefon och slippa åka iväg är ovärderligt för många. Kanske kan det även vara av värde även för dig. 

Din Myndighetslots har därför samlat några av dem som kan vara bra att känna till när hjälpen behövs, bara ett samtal från dig.  

När ångesten river i en och man är helt uttömd på både kraft, energi och hopp kan den omedelbara lösningen vara att få tala med någon som vet vilken börda man går och bär på. Läs mer…om kontakt med samtalsstöd.

Att vara utsatt för granskning och handläggning av ärenden till vård och myndigheter är något av de värsta press som man kan utsättas för. Det vet många som varit i den situationen. Att man först förväntas hantera tillståndet av sjukdom och skada och utöver det ska behöva hantera försörjning under en lång väntan på beslut är något som kan upplevas som vanmakt för många.