Din Jurist på nätet.

Myndighetsskolan

Språka på byråkratiska

Din Myndighetslots förklarar för dig och lär dig språka på byråkratiska. Du får veta det du behöver för att kunna fullfölja din informationsplikt gentemot de myndigheter du berörs av. Myndigheter, deras verksamhet, rättigheter och skyldigheter i ärenden mellen enskilda och myndighheten i ärenden. Du får veta vad som krävs för att kunna planera sitt myndighetsår på motsvarande sätt som man kan planera deklarationen.
Läs mer om hur du kan få rätt hjälp direkt.

Det fanns inte någon som kunde berätta. Det finns en himla massa myndigheter. Ingen kunde berätta vem som gör vad eller vart jag skulle vända mig. Därför ringde jag Myndighetslots.

Myndigheter

I Sverige finns det drygt 450 myndigheter varav ca 370 av dem tar olika beslut i runt 500 olika ärendetyper som påverkar enskilda i vardagen.  Myndigheter är...