Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Myndighetsskolan

Språka på byråkratiska

Din Myndighetslots förklarar för dig och lär dig språka på byråkratiska. Du får veta det du behöver för att kunna fullfölja din informationsplikt gentemot de myndigheter du berörs av. Myndigheter, deras verksamhet, rättigheter och skyldigheter i ärenden mellen enskilda och myndighheten i ärenden. Du får veta vad som krävs för att kunna planera sitt myndighetsår på motsvarande sätt som man kan planera deklarationen.
Läs mer om hur du kan få rätt hjälp direkt.

Byråkratisk djungel

Woxzia, sju år i medborgarens tjänst. Ett projekt som startade på privat initiativ 2009 som en hjälptelefon för myndighetsärenden. Uppdraget var att förenkla myndighetsadministration och...