Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Rätt formulering har betydelse även hos IVO

Rätt formulering lönar sig. Fick rätt hos IVO. Ärendet var inte korrekt dokumenterat. Att dokumentera på ett korrekt sätt är avgörande för att snabbt kunna få rätt till vidare vård, ersättning och hjälp i händelse av sjukdom eller skada.

Fel formulering skapar fördröjningar i hela beslutskedjan.För att fler ska kunna få rätt formulerat underlag redan från början har Woxzia inlett ett samarbete med utvalda vårdcentraler. Varje patient får en personlig handlingsplan. En handlingsplan som omfattar både  en vårdplan och en myndighetsplan. Detta gör att vi kan minska väntetider för åtgärd.

Idag är det många som får vänta flera månader på åtgärd. Åtgärd kan nu införas redan dag 31 istället för dag 181.

Rätt formulering har visat sig minska behovet av kompletteringar till handläggare inför beslut om ersättning. Det innebär att man kan slippa uppehåll i utbetalning av ersättning.

 

 

 

Genom att rätt formulering finns med från första läkarbesöket kan väntetider, vårdköer och felaktiga beslut minska. Detta är även ett sätt att säkerställa och kvalitetssäkra att administration till andra vårdinstanser och myndigheter håller rätt kvalitet. Något som kan underlätta den administrativa hanteringen vid beslut hos myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen/arbetsgivare och försäkringsbolag.