Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Störst hot, svenska eller utländska medborgare?

Vilka utfärdar de flesta hoten, svenskar eller utländska medborgare?

Det har blivit mycket vanligare att enskilda utfärdar hot, hot om våld och hot om konsekvens när man få ett oönskat beslut från en myndighet.

Att bli upprörd och känna sig sviken av den svenska staten när man får avslag på ett myndighetsbeslut som man är beroende av är alltid förödande för den enskilde.

– Vilka är det som utfärdar de flesta hoten?
Vi har tagit ut statistik gällande utfärdade hot sedan starten 2009.
– Det beror mer på vilken typ av ärenden det handlar om, säger Nanda Holm, en av grundarna.

Ofta handlar det om beslut knutna till försörjning, boende eller avvisning.

Personen är ofta i en pressad situation med stora behov av hjälp. Hoten kommer oavsett vilken etnicitet eller nationalitet personen har.
Baserat på den statistik vi har finns det gemensamma nämnare hos personer som utfärdar hot. Det som är gemensamt hos dem som utfärdar hot är två saker.
De kräver att få det beslut de önskar och de kräver att all hjälp som ges ska vara gratis. Dessa personer anser att det är orimligt att följa de olika regelverk som ligger till grund för ersättningar och för att få den hjälp de behöver inom ramen av det svenska välfärdssystemet. Delar av välfärdssystemet är en förmån andra delar är en rättighet. Det beror på vilken typ av beslut det handlar om.

Myndighetslots öppnade 2009.
– Det har skett en markant förändring i tonläget säger Nanda som är en av grundarna. Det har hänt att vi fått kontakta Polisen när personen som utfärdar hoten inte ger sig. En gång var det en handläggare från en myndighet som utfärdade hotet.