Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Om oss

Example Of About Us Page

Din Myndighetslots ökar rättstryggheten
för enskilda i kontakt med myndigheter. 
Se informationsfilm på bilden nedan.

Information, service och administration.
Förvaltningsadministration omfattar rättsstöd. 

Kortare beslutsvägar med rätt§stöd

Woxzia är en NGO organisation, störst på servicevägledning gällande administration till vård och myndigheter. Vi är fristående från myndigheter, är politiskt och religiöst neutrala och har fullständig tystnadsplikt i vår utövning som servicevägledare.
Woxzia kommer från latin.

Woxzia betyder röst i myndighetsärenden. Din Myndighetslots är din röst i alla ärenden till myndigheter.

Vem finns där som stöttar och hjälper?

När man upplever att man befinner sig i ett låst system och inte kan påverka sin situation, blir man maktlös och handlingsförlamad utan förmågan att agera. Din Myndighetslots ger dig handlingsinriktade lösningar.

Din Myndighetslots gör en skillnad i ditt liv.

Samhället har utvecklats i en riktning där många upplever att administration till myndigheter har blivit allt för omfattande för att kunna hanteras på egen hand.

Rättstrygghet

Allas lika rätt till en rättssäker prövning av myndighetsbeslut. När myndigheters verksamhet, ärenden och beslut fungerar på det sätt som det är tänkt, uppstår vad vi kallar för medborgarlycka.

Förenkla byråkratiskt krångel.

Vårt uppdrag är att förenkla byråkratin, ge varje ärende ett klarare underlag så att alla ärenden kan prövas rätt direkt från början.

Registrera ärende

Kontakta Din Myndighetslots direkt via telefon, e-post eller registrera ditt ärende själv. Du blir kontaktad inom fyra arbetsdagar för en genomgång av ditt ärende. 

Bedömning av ärende.

Din Myndighetslots går igenom ditt ärende och gör en kostnadsfri bedömning av hur du kan gå vidare med ditt ärende på bästa sätt. 

Förslag till åtgärd / Handlingsplan

Du får förslag till åtgärd utan kostnad. Du väljer själv om du önskar ytterligare hjälp. Önskar du ytterligare hjälp omfattas alla dina ärenden av rättsstöd. 

Woxzia - Din Myndighetslots

Här kan du se några av de vanligaste ärendena som vi hanterar.

Vårt specialistområde är myndigheter, deras verksamhet, ärenden och rättsregler mellan enskilda och myndigheter. Din Myndighetslots är din juristbyrå på nätet. Verksamheten har växt fram ur enskildas behov av en  tillgänglig och effektiv myndighetsadministration för att minska byråkratiskt krångel. Behovet av att kunna få en rättssäker prövning i alla ärenden som löper genom de olika myndigheternas instanser. Myndigheternas systemet kan stundtals vara oöverskådligt och svårt att förstå. 

 

Hälso- sjukvård
Familj
Migration / Asyl
Arbetssökande