Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Handlingsplan – Hjälp i tidigare skede

Sjukdom leder till havererad ekonomi, en effekt av fördröjda utredningar och beslut hos vård och myndigheter. Tidigare insatser hjälper.

Det har skett förändringar i enskildas behov av vilken hjälp som behövs i olika skeden. Till följd av myndigheters ändrade regler så söker allt fler hjälp först i ett senare skede. Ett skede då många blivit så sjuka att vår hjälp inte är tillräcklig. Samtidigt har ärenden från olika myndigheter löpt så långt i beslutsprocessen att det blivit en nedåtgående spiral som ofta är svårare att vända. All kraft och alla argument för handling i vidare instans är redan slut.

Din Myndighetslots är en samhällsvägledare, fungerar som en brygga för enskilda i administrativa ärenden till vård och myndigheter. Enskilda får hjälp i administrativa ärenden med att bevaka sina rättigheter för rättssäkrare utredningar. Som Myndighetslots kan vi biträda i frågor som rör administration till vård och myndigheter.

Utredningar kan vara ett trauma för den enskilde. Det finns inte någon hjälp i världen som kan kompensera det lidande som enskilda får utstå i utredningar hos vård och myndigheter. Vårdinsatser som samtalshjälp är därför nödvändiga under utredningsperioder för att orka med.

Krafterna är helt slut. Fördröjda beslut hos vård och myndigheter är ofta den grundläggande orsaken till ökat behov av hjälp med vård och försörjning. Det kan vara nödvändigt att ha en stödperson och samtalshjälp för att orka genomföra nödvändiga åtgärder. Detta är en naturlig följd av att trygghetssystemen inte fungerar. Fördröjda beslut hos vård och myndigheter är ofta den grundläggande orsaken till det ökade behovet av hjälp med vård och försörjning.

Försäkringskassan förstår inte alltid innehållet i de medicinska utredningarna. Därför blir det ständiga kompletteringa och väntetider i flera omgångar.

Det vanligaste problemet som fördröjer utredningar och utbetalning av ersättning är i de fall som Försäkringskassan ger avslag på ersättning då de anser att läkarutlåtande inte är fullständiga. För den enskilde innebär det långa väntetider, i flera omgångar. Först för att få komma till en läkare sedan för att få ett läkarutlåtande eller intyg, sedan en gång till för komplettering till Försäkringskassan. Denna karusell gör att många blir allt sämre i en omfattning som leder till en längre väg tillbaka. En del kommer aldrig tillbaka till ett aktivt liv. Många fastnar i en fälla där de blir allt sämre samtidigt som de inte kan försörja sig. Man hamnar i ett skede där de blivit försämrade i en omfattning som innebär att de behöver direkt sjukvård. Långa vårdköer gör att tillgången på den vård som behövs för dessa grupper är inte ens inom räckhåll.

För sent insatta åtgärder är ett växande problem som ökar behovet av hjälp med vård och försörjning. För att möta behovet av tidigare insatser, bistår Myndighetslots nu med att sätta in åtgärder i ett skede då det finns krafter kvar att genomföra dem. Redan efter 30 dagars sjukskrivning görs en individuell handlingsplan som omfattar både vårdplan och myndighetsärenden.

Lösningen är tidigare insatser för rätt vård och hjälp. Vägen tillbaka för att bli frisk och självständigt kunna försörja sig blir kortare. Den hjälp som Myndighetslots ger kommer därför att inledas med en handlingsplan redan vid sjukdag 30. I samarbete med behandlande läkare kan hjälpen ges redan på vårdcentralen hos den behandlande läkaren.

Långa väntetider leder till för sent insatta åtgärder vilket skapar en kraftig förskjutning av alla beslut hos vård och myndigheter. Det blir en fördröjning i hela beslutskedjan som är helt förödande för den enskilde som står utan både vård och försörjning. Det gör att alla hjälpinsatser, både vård, myndighetsadministration och ersättning från myndigheter blir kraftigt försenade.

Den enskilde står ofta helt utan både vård och försörjning. Vanligt att för stort antal sjukdagar går åt till att vänta på utredningar och beslut från myndigheter.

Din Myndighetslots kommer därför att fokusera på hjälpinsatser i ett tidigare skede genom att hjälpa enskilda med att ta fram en handlingsplan redan vid inledningen av en sjukskrivning som är mer än 30 dagar. Denna handlingsplan innehåller då både en vårdplan i samråd med behandlande läkare samt en plan för myndighetsplanering där man hanterar vare ärende med nödvändigt underlag.

 

  • Behöver du hjälp med en egen handlingsplan?

Kontakta Din Myndighetslots för hjälp med administration.  Beställ handlingsplan med vårdplanering och myndighetsplanering. Läs mer:

 

  • Mår du dåligt och behöver tala med någon?

Kontakta hjälplinjen för samtalsstöd. Läs mer:  Ring direkt: 0771-220060