Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Rätt hjälp i livets olika skeden

§112 Rätt direkt Guider - Din Myndighetslots vägleder dig genom myndigheternas system.

Din Myndighetslots närvaro gör en skillnad i ditt liv när maktlöshet kan leda till handlingsförlamning. Få kostnadsfri rådgivning och förslag på hur du kan hantera ärenden till myndigheter. Välj sedan om du önskar genomföra åtgärden själv eller om du vill ha Din Myndighetslots hjälp.
Handlingsplan - Vidare hjälp av Din Myndighetslots

Arbetssökande

Få saker är så omtumlande som att bli ofrivilligt arbetslös, oavsett anledningen till arbetslöshet. Att hitta arbete för försörjning är...

Familj

Familjen är det största som finns. Oavsett hur vår familj ser ut så kan våra behov skilja sig åt i...

Funktionsnedsättning

Ca 10% av den Svenska befolkningen har en funktionsnedsättning i någon omfattning. Det kan vara syn, hörsel, eller nedsatt funktion...

Hälso – sjukvård

Du kan få vård både på din vårdcentral i din kommun, sjukhus i landstinget men du kan även välja fritt...

Migration

Att vara ny i Sverige innebär att möta ett nytt land och nytt folk från olika delar av världen. För...

Myndighetsplanering

Vårt specialistområde är offentlig rätt. Det omfattar myndigheter, deras verksamhet, administration och ärenden i offentlig förvaltning. Det omfattar sammanlagt drygt...

Privatekonomi

Nu kan du få hjälp med din ekonomi utan att behöva vara med på tv. Ekonomin kan förändras tvärt under...

Senior kraft

Inkomst-kicka din pension – Nu kan du tjäna pengar på din passion och samtidigt få ut full pension. Har du drömt...

Separation

Vid en separation är det många frågor som kommer upp till ytan. Det handlar om att livet förändras på ett...

Svenska myndigheter

Svenska myndigheter är fördelade på kommun, landsting och statliga myndigheter. Drygt 300 av myndigheter hanterar över 500 olika ärendetyper där de tar beslut som påverkar enskildas vardag på olika sätt. Här finner du några av de vanligaste beslutsfattande myndigheterna.