Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Funktionsrätt – Lagen är satt ur spel

Efter det senaste årets vägledande domar i frågan om bedömning av rätten till personlig assistans är det många som ställer sig frågan hur fel något får blir. Är det handläggarna eller lagen som är ur led. Frågan är många gånger om det är förståndet hos beslutsfattarna som är ur led och ur sin tid.

Det är dags att förflytta beslutsfattarnas arbetsmetoder ur den uråldriga tidskapsel som den befinner sig i. En arbetsmetod som är mer styrd av ett herravälde av regler än angelägenhet att samarbeta för bra beslut.

Tidskapseln behöver ändra kurs

Pengar som det slåss om? 

  • Försäkringskassan – Betalar ut ersättning för assisterande hjälp av omvårdande karaktär som behövs löpande under dygnets vakna tid, ibland även nattid. Om hälsotillståndet utvecklas till ett sjukvårdsbehov ska kostnaden tas av Landstingets sjukvård eller kommunens hemsjukvård.
  • Landstingets sjukvård – Vård av sjukvårdande karaktär 24 timmar om dygnet.
  • Kommunens hemsjukvård – Sköter sjukvård som kan hanteras i hemmet.

När ska man ha vilken hjälp då?

Assisterande behov av omvårdnad

  • Kommunens hemtjänst (SoL) – Hjälp av omvårdnade karaktär som inte kräver ständig hjälp.
  • Personlig assistans (LSS/LASS) – Hjälp av omvårdande karaktär som behövs löpande under dygnets vakna tid, iblan även nattid.

Vem ansvarar för vården?

  • Sjukhus – Ansvarar för akuta vårdbehov, vård efter ex. operation. Specialistvård och andra sjukvårdsrelaterade behov.
  • Primärvården – Vårdcentraler där behandlande läkare följer upp den specialistvård som finns på sjukhus och kliniker/mottagningar. De kan även tillgodose vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses av hemsjukvården eller mindre omsorgsbehov där behovet inte kvalificerar för hemtjänst.

Myndigheters sätt att arbeta är som dinosaurier, utdött.

Hur beslutas rätten till vård efter hjälpbehov? 

Det är dags att börja se hur verkligheten påverkas av de lagar som ska följas. Man för aldrig glömma att lagar är resultatet av verkligheten, inte tvärt om. Om något utvecklas i totalt felaktig riktning är det dags att ändra på lagen eller sättet att följa den.

Underskatta aldrig effekten av dårskap i grupp.

 

Det finns ingen lagstiftning som förbjuder sunt förnuft i dialogen i hela vårdkedjan dvs. mellan Landstingets sjukhus , kommunen och Försäkringskassan i frågan om vård och omvårdnad.

 

 

 

 

 

Personkrets & Grundläggande behov

vs

Sjukvård & Egenvård

Vad är ett hjälpbehov?

Det är väl känt att LSS bygger på två saker, personkretstillhörighet och grundläggande behov. Det är mindre känt att man även beaktar vad som är egenvård och vad som är sjukvård. Enligt gällande lagstiftning så är det folkbokförd kommun som ansvarar för hemsjukvård som inte kan hanteras som egenvård eller med stöd av assistans.

 

Vad kan man göra? 
  • Se över vilka delar som kan vara hemsjukvård inom ramen för SoL, särskilt anpassat stöd i assistans,immande form. Något som även omfattar hemsjukvård.

 

Domar i ärenden som berör denna lagstiftning.

Läs mer här.