Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Företag tjänster

Företag och organisationer

Din Myndighetslots vägleder och hjälper företag med frågor som berör organisationen och de anställdas ärende till olika myndigheter. Som företag får ni hjälp med myndighetskontakter, myndighetsärenden, information om regler och veta vad  olika myndigheter förväntar sig av er som företagare och arbetsgivare. Från ett e-konto finns en e-brevlåda där alla ärenden, underlag och utredningar finns samlade på samma ställe. 

Arbetsgivare

Genom handlingsinriktade lösningar kan vi tidigarelägga åtgärder så att anställda kortar sin sjukfrånvaro. Vi dämpar fallet vid sjukdom eller skada. Arbetsgivarens ansvar för anställda vid sjukdom kan vara svårt att hantera då man inte kan påverka nödvändiga åtgärder får återgång i arbete tillräckligt snabbt. . Som arbetsgivare finns det många vård myndighetskontakter som de anställda berörs av.

Administration av sjukfrånvaro för anställda

Arbetsgivaren bekostar och administrerar anställdas sjukfrånvaro från dag 2-14. Uppgifter för sjukanmälan rapporteras in dag 15 tillsammans med underlag till Försäkringskassan. Läkarutlåtande ska bifogas. Sedan november 2016 gäller nya regler som innebär att Försäkringskassan kan besluta att neka ersättning tills de har ett fullgott läkarintyg. Väntetider för läkarutlåtande har därför ökat till följd av att många läkare får frågor om komplettering innan ersättning kan betalas ut. Vid upprepad och lägre tids sjukfrånvaro är det arbetsgivaren som ska skapa förutsättningar för den anställdes arbetsåtergång.

Den som drabbas av längre tids sjukdom eller skada omfattas av 127 olika myndighetsärenden. Av dem ska ett 20-tal administreras där upp till 80 kontaktpersoner ska kontaktas för att få ett fullständigt underlag inför prövning av olika ärenden. Din Myndighetslots hjälper både företaget och den anställde i hela beslutskedjan för snabbare återgång i arbete.

Den anställde får en personlig handlingsplan som innehåller en vårdplan och en planering av administration till berörda myndigheter.

Granskning - Rapportering av uppgifter

Myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan och utför löpande granskning av anställdas frånvaro. Denna kontrollgranskning gör för att jämföra om den anställde har uppgett samma uppgifter till myndigheten som till arbetsgivaren.

När de svenska statliga försäkringssystemen byggdes baserades det på ett arbete som var på fasta arbetstider på arbetsplatsen.

Idag kan ett arbete se ut på många sätt både gällande arbetstid, arbetsuppgifter och möjligheten till att arbeta på distans.

Om en anställd anmäler vård av barn på morgonen och gör en arbetsuppgift via datorn på eftermiddagen, uppstår det en konflikt i det statliga försäkringssystemet.

För att det inte ska stå i konflikt med varandra kan den anställde välja att ta ut VAB ersättning från försäkringskassan, några timmar eller halva dagen istället för hela dagen. Ersättningen kan fördelas på 25%, 50%, 75% eller 100%.

Några av de ersättningar som kan granskas gällande anställdas redovisning till arbetsgivaren. Denna redovisning jämförs sedan med de uppgifter som Försäkringskassan.

 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Vab

Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots

Rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomiska stödinsatser för att personal ska kunna komma tillbaka i arbete.

Vid sjukdom eller skada är det av största vikt att den anställde kan återgå i arbete på bästa sätt. Studier visar att om det går längre än sex månader mellan första dagen som sjuk och återtåg i arbete så ökar risken för längre startsträcka för återång i arbete. Ju längre tiden går mellan fösta dagen för sjukskrivning och återgång i arbete, ju störe blir kostnaden för arbetsgivaren. Kostnaden för att ersätta och lära upp ny temporär personal.

Det vanligaste skälet till oskäliga väntetider för återgång i arbete är väntan på remissvar och vård. Oavsett viken vård, operation eller vilka medicinska utredningar som behövs upplevs väntetiden av både arbetsgivare och patient som oskäligt lång. För att den anställde ska kunna återgå till en fungerande vardag och arbete kan ni nu få hjälp med att ta fram en individuell rapport som innehåller det underlag som vanligen orsakar oskälig väntan.

Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots.

Företagshälsa

Myndighetslots samarbetar med bode vårdcentraler och företagshälsovård.

Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots.

Företag och organisationer 

Företag och organisationer kan få hjälp med ärenden till olika myndigheter som man som företagare och arbetsgivare kan beröras av. Det kan vara Skatteverket, Kronofogden för att driva in kundfodringar tillståndshantering för att kvalificera att bedriva olika verksamhet.  Din revisor sköter bokslut Din redovisningskonsult sköter bokföring Din Advokat sköter avtal och bolagsrätt Din Myndighetslots sköter myndighetsadministration

Vi gör 80/20 reglen till din bästa vän

I olika skeden för uppstart och utveckling av ett företag består 80 % av administration och 20% av den faktiska verksamheten som är anledningen till att företaget startat. Din Myndighetslots hjälper företaget med administration. Då kan du kan ni ägna 80% av er tid till att bygga upp den verksamhet ni vill starta och utveckla.

Att starta företag innebär att ha många myndighetskontakter. I början är det mycket ärenden till olika myndigheter som måste finnas på plats för att verksamheten ska kunna starta. Då är det avgörande att kunna hantera alla dessa ärenden i rätt ordning för att kunna få rätt beslut direkt från myndigheter i olika frågor som berör verksamheten.

Därefter ska administration och rutinärenden till myndigheter för verksamheten hanteras löpande. Din Myndighetslots hjälper er med företagets ärenden till de olika myndigheter som er verksamhet berörs av.

 • Administration till myndigheter
 • Ansökningshandlingar
 • Försäkringar
 • Upprätta bankkontakt
 • Upprätta administrativa rutiner
 • Hantera administrativa rutinärenden till myndigheter
 • Utbildning i förvaltningsadministration. Hantering av ärenden till myndigheter.

Förvaltingsservice

Din Myndighetslots erbjuder kostnadsfri förvaltningsservice enligt §4 förvaltningslagen. Det innebär att all vägledning är kostnadsfri.

Hjälp med vägledning gällande olika myndigheters verksamhet, befogenheter, regler och ärenden. Hur påverkas företaget av olika myndigheters krav och vilken påföljd kan det medföra att inte följa det regelverk som gäller för verksamheten.

Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots.

Förvaltningsadministration

Företaget får hjälp med att samordna och administrera ansökningar och ärenden till olika myndigheter.

I de försäkringar som företaget har omfattar rättsskydd endast tvist, inte juridisk hjälp med ärenden till myndigheter.

Nu kan företag få kvalificerad hjälp i offentlig rätt av Myndighetslots med olika typer av myndighetsadministration. Alla ärenden omfattas av rättsstöd. Rättsstöd innebär att företaget aldrig betalar hela kostnaden själv.

Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots.

Tillståndshantering

Verksamheter som berörs av många myndighetskontakter och tillståndshantering.

Få hjälp med ansökan om olika tillstånd för att verksamheten ska kunna bedrivas.

Vilka tillstånd har din verksamhet behov av?

Några exempel på tillstånd som krävs från kontrollmyndigheter.

 • Tullfri verksamhet
 • LSS verksamhet, boende, assistans
 • HVB hem

Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots.

Kontroll

Myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan utför löpande granskning av anställdas frånvaro.

Myndigheterna jämföra registrerade uppgifter som företaget har med inrapporterade uppgifter till olika myndigheter,

När de svenska statliga försäkringssystemen byggdes baserades det på ett arbete som var på fasta arbetstider på arbetsplatsen.

Idag kan ett arbete se ut på många sätt både gällande arbetstid, arbetsuppgifter och möjligheten till att arbeta på distans.

Dagen flexibilitet i arbetslivet kan stå i konflikt med dagens sätt att arbeta.

 • Löneförmåner
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Vab

Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots

Etablering av företag

Planerar du att etablera ett företag kan du få hjälp med allt som hör en etablering till.
Ska du etablera verksamheten i ett köpcentrum är det köpcentrumet som reglerar många rutiner. Ska du bygga upp verksamheten själv med rutiner eller är verksamheten från en franchising kedja där det finns många rutiner på plats. Oavsett verksamhet så ska rutinerna samordnas med köpcentrumets rutiner och regler.
Det kan vara bygglov och andra tillstånd för säkerhet som verksamheten behöver.

Din Myndighetslots

Myndighetslots är specialiserad på förvaltningsservice. Vi ger kostnadsfri förvaltningsservice enligt §4 förvaltningslagen. Utöver förvaltningsservice kan man vid behov få hjälp med individuell samordning och administration av ärenden till olika myndigheter.

Anmälan/Registrering av ärende

Kontakta Din Myndighetslots direkt via telefon, e-post eller registrera ditt ärende själv. Du blir kontaktad inom fyra arbetsdagar för en genomgång av ditt ärende. 

Bedömning

Din Myndighetslots går igenom ditt ärende och gör en kostnadsfri bedömning av hur ni kan gå vidare med ditt ärende på bästa sätt. 

Offert/Handlingsplan

Ni får en offert med förslag på åtgärder. Ni uppger vilka delar ni önskar hjälp att fortsätta vidare med. 

företag & anställda

Tveka inte att kontakta Din Myndighetslots för frågor om myndigheter och offentlig förvaltning.
Vi hjälper er med förvaltningsservice, myndighetsärenden och myndighetsadministration.
Vi har avtal med företag och organisationer så att deras
anställda och medlemmar kan få hjälp av Myndighetlots.
Fråga om ni tillhör en av dem.

08-580 80 110