Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Förebygga risken för attentat

Frågan som många ställer sig första dagen på arbetet efter fredagens händelse är, går det att förebygga?  Personen som utförde attentatet var missnöjd med ett myndighetsbeslut. Han hade fått ett avslag på uppehållstillstånd från Migrationsverket. Samma sak hände vi attentatet på IKEA Västerås för några år sedan även om det attentatet inte klassades som en terrorattack.

Ett negativt beslut från en myndighet som ex. Försäkringskassan, Migrationsverket, kommunen, Arbetsförmedlingen eller a-kassan är för många ett trauma. Ett avslag som gör att all den trygghet de hade, plötsligt inte finns. Många blir desperata och agerar i affekt.

Många som drabbas av negativa beslut från myndigheter omfattas av beslut som påverkar försörjning, sysselsättning och boende förlorar hela den trygghet som det trodde fanns. Genom att införa åtgärder på ett tidigare stadium kan vi dämpa fallet och ofta lösa problemen innan de blivit för omfattande.

Många  av dem som vänder sig till Myndighetslots beskriver en total vanmakt som gör att de inte vet vad de ska göra.  När trygghetssystemen inte  räcka till för att fånga upp  människor när de är som svagast gror alltid en risk för oönskade effekter.

I samarbete med läkare kan Myndighetslots fånga upp individer som riskerar hamna utanför systemet. Genom att fånga upp dem i tid kan vi dämpa fallet och hjälpa dem med insatser på ett tidigt stadium. En av de åtgärder som är avgörande är att kunna få ett korrekt myndighetsbeslut.

I det flesta livssituationer finns det olika alternativ för åtgärder för att kunna komma tillbaka till en självständig försörjning, sysselsättning och hitta en fungerande boendeform.

Åtgärderna behöver komma på ett tidigt stadium. Ju längre väntetiderna är, desto svårare blir det att få igenom nödvändiga åtgärder.