Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Försäkring saknas vid force majeure

I samband med den terror attack som skedde i Stockholm den 7 april blev förstörelsen stor. Förstörelse som omfattar både fysiska och psykiska personskador och sakskador som den byggnad lastbilen körde in i vid ingången till Åhlens City. Försäkringsbolagen saknar oftast försäkringar som täcker force majeure. Detta gäller både merkostnader och skulder. Vem betalar då för de merkostnader, skulder och skador som uppstått?

Sist i detta inlägg hittar du information om försäkringsbolaget som tillgodosett enskildas behov av en försäkring i extraordinära situationer. Ett försäkringsbolag som har förstått vikten av att ha ett försäkringsskydd som även omfattar skada vid terrorbrott. Försäkringen omfattar både personskada och sakskada i viss omfattning.

Försäkring saknas oftast vid force majeure. Försäkringar omfattar vanligen inte omständigheter som klassas som force majeure. Vad gäller för dig?

Det är inte självklart att din försäkring täcker skador till följd av terror attacken i Stockholm.
Om du drabbats behöver du säkerställa om din försäkring
täcker skador och merkostnader som uppkommit vid vad försäkringsbolagen klassar som force majeure.
I försäkringsbolagens villkor framgår det att det inte är ovanligt att
försäkringen inte omfattar skador eller merkostnader som uppkommit vid sådana händelser.

Skulder ska däremot betalas som vanligt. Det finns inte någon reglering för skulder som ska betalas. Händelser som klassas som force majeure omfattar inte per automatik något skydd för att få ersättning för merkostnader eller skulder. Detta gäller oavsett om skulden har uppstått i samband med själva händelsen eller skulder som tagits innan händelsen.

 

Gör alltid en skadeanmälan för att få skadan prövad hos ditt försäkringsbolag. Din Myndighetslots kan hjälpa dig.

Jag påverkades av terror attacken i Stockholm.

  • Gäller min försäkring för de personskador, fysiska och psykiska skador som jag fått efter attacken i Stockholm?
  • Gäller min försäkring för sakskador som butiker drabbats av i samband med lastbilen for fram?

Din Myndighetslots kan hjälpa dig med skadeanmälan.

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa informerar om följande på sin hemsida.
Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. Dessa omständigheterna innefattar krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

Läs mer om force majeure i dina försäkringsvillkor.

 

Undantaget som bekräftar denna regel finns här. Läs mer..

Försäkringsbolaget som tar enskildas utsatta situation på allvar. Här hittar du försäkringsbolaget som tillgodosett enskildas behov av en försäkring i extraordinära situationer som att ha ett försäkringsskydd även vid terrorbrott. Försäkringen omfattar både personskada och sakskada i viss omfattning.