Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Sveriges domstolar

Kontaktuppgifter

Woxzia Din Myndighetslots

Om du önskar hjälp med myndighetskontakter, ärenden och administration till de myndigheter och ärenden du berörs av, kan du kontakta Din Myndighetslots direkt.

Överklaga beslut från en myndighet till domstol.

Om du ska överklaga ett beslut från en myndighet till en domstol måste överklagan vara registrerad hos domstolen inom besvärstiden. Besvärstid är den tid som du har på dig att överklaga ett beslut du inte är nöjd med. Sist i beslut från en myndighet brukar det stå hur länge man har på sig att överklaga beslutet och till vilken domstol överklagan ska sändas. Om du är osäker på vilket datum domstolen senast måste ha din överklagan registrerad kan du kontakta domstol nedan. För mer information www.domstol.se.

Sveriges domstolar

Här finner du namn och hemsida med kontaktuppgifter till Sveriges domstolar. För mer information www.domstol.se .

Vägledande avgöranden i domstolar

Här kan du finna vägledande avgörande från domstolar i Sverige. Läs mer.

Säkerhetskrav gör att du kan behöva kopiera in myndighetens webbadress i webbläsaren.  Där finner du direktnummer.

ARBETSDOMSTOLEN BOX 2018 103 11 STOCKHOLM www.arbetsdomstolen.se
MARKNADSDOMSTOLEN BOX 2217 103 15 STOCKHOLM www.marknadsdomstolen.se
PATENTBESVÄRSRÄTTEN BOX 24160 104 51 STOCKHOLM www.pbr.se
DOMSTOLSVERKET 551 81 JÖNKÖPING www.domstol.se
ALINGSÅS TINGSRÄTT BOX 126 441 23 ALINGSÅS www.alingsastingsratt.domstol.se
ATTUNDA TINGSRÄTT BOX 940 191 29 SOLLENTUNA www.attundatingsratt.domstol.se
BLEKINGE TINGSRÄTT BOX 319 371 25 KARLSKRONA www.blekingetingsratt.domstol.se
BORÅS TINGSRÄTT BOX 270 501 13 BORÅS www.borastingsratt.domstol.se
EKSJÖ TINGSRÄTT BOX 230 575 23 EKSJÖ www.eksjotingsratt.domstol.se
ESKILSTUNA TINGSRÄTT BOX 363 631 05 ESKILSTUNA www.domstol.se
FALU TINGSRÄTT BOX 102 791 23 FALUN www.falutingsratt.domstol.se
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I FALUN BOX 45 791 21 FALUN www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG BOX 53197 400 15 GÖTEBORG www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I HÄRNÖSAND BOX 314 871 27 HÄRNÖSAND www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se/
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I JÖNKÖPING BOX 2201 550 02 JÖNKÖPING www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I KARLSTAD BOX 568 651 12 KARLSTAD www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING BOX 406 581 04 LINKÖPING www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ BOX 849 971 26 LULEÅ www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ OCH MIGRATIONSDOMSTOL BOX 4522 203 20 MALMÖ www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM 115 76 STOCKHOLM www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UMEÅ BOX 193 901 05 UMEÅ www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA BOX 1853 751 48 UPPSALA www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I VÄXJÖ BOX 42 351 03 VÄXJÖ www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se
GOTLANDS TINGSRÄTT BOX 1143 621 22 VISBY www.gotlandstingsratt.domstol.se
GÄLLIVARE TINGSRÄTT BOX 23 982 21 GÄLLIVARE www.domstol.se
GÄVLE TINGSRÄTT BOX 1194 801 36 GÄVLE www.gavletingsratt.domstol.se
GÖTA HOVRÄTT BOX 2223 550 02 JÖNKÖPING www.gotahovratt.se
GÖTEBORGS TINGSRÄTT 404 83 GÖTEBORG www.goteborgstingsratt.domstol.se
HALMSTADS TINGSRÄTT BOX 193 301 05 HALMSTAD www.halmstadstingsratt.domstol.se
HAPARANDA TINGSRÄTT BOX 174 953 24 HAPARANDA www.domstol.se
HELSINGBORGS TINGSRÄTT BOX 712 251 07 HELSINGBORG www.helsingborgstingsratt.domstol.se
HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND BOX 170 851 03 SUNDSVALL www.hovrattenfornedrenorrland.se
HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE BOX 40 401 20 GÖTEBORG www.vastrahovratten.domstol.se
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND BOX 384 901 08 UMEÅ www.hovrattenovrenorrland.domstol.se
HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE BOX 846 201 80 MALMÖ www.hovrattenskaneblekinge.domstol.se
HUDIKSVALLS TINGSRÄTT BOX 1073 824 12 HUDIKSVALL www.hudiksvallstingsratt.domstol.se
HYRES OCH ARRENDENÄMNDEN I GÖTEBORG 404 83 GÖTEBORG www.hyresnamnden.se
HYRES OCH ARRENDENÄMNDEN I JÖNKÖPING BOX 2243 550 02 JÖNKÖPING www.hyresnamnden.se
HYRES OCH ARRENDENÄMNDEN I LINKÖPING BOX 359 581 03 LINKÖPING www.hyresnamnden.se
HYRES OCH ARRENDENÄMNDEN I STOCKHOLM BOX 8301 104 20 STOCKHOLM www.hyresnamnden.se
HYRES OCH ARRENDENÄMNDEN I SUNDSVALL BOX 415 851 06 SUNDSVALL www.hyresnamnden.se
HYRES OCH ARRENDENÄMNDEN I UMEÅ BOX 324 901 07 UMEÅ www.hyresnamnden.se
HYRES OCH ARRENDENÄMNDEN I VÄSTERÅS BOX 40 721 04 VÄSTERÅS www.hyresnamnden.se
HYRES OCH ARRENDENÄMNEN I MALMÖ BOX 4287 203 14 MALMÖ www.hyresnamnden.se
HÄSSLEHOLMS TINGSRÄTT BOX 135 281 22 HÄSSLEHOLM www.hassleholmstingsratt.domstol.se
HÖGSTA DOMSTOLEN BOX 2066 103 12 STOCKHOLM www.hogstadomstolen.se
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN BOX 2293 103 17 STOCKHOLM www.regeringsratten.se
JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT BOX 2243 550 02 JÖNKÖPING www.jonkopingstingsratt.domstol.se
KALMAR TINGSRÄTT BOX 613 391 26 KALMAR www.kalmartingsratt.domstol.se
KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG BOX 1531 401 50 GÖTEBORG www.kammarratten.goteborg.se
KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING BOX 2203 550 02 JÖNKÖPING www.kammarrattenijonkoping.domstol.se
KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM BOX 2302 103 17 STOCKHOLM www.kammarrattenistockholm.domstol.se
KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL BOX 714 851 21 SUNDSVALL www.kammarrattenisundsvall.se
KRISTIANSTADS TINGSRÄTT BOX 536 291 25 KRISTIANSTAD www.kristianstadstingsratt.domstol.se
LINKÖPINGS TINGSRÄTT BOX 365 581 03 LINKÖPING www.linkopingstingsratt.domstol.se
LULEÅ TINGSRÄTT BOX 849 971 26 LULEÅ www.domstol.se
LUNDS TINGSRÄTT BOX 75 221 00 LUND www.lundstingsratt.domstol.se
LYCKSELE TINGSRÄTT BOX 53 921 22 LYCKSELE www.lyckseletingsratt.domstol.se
MALMÖ TINGSRÄTT BOX 265 201 22 MALMÖ www.malmotingsratt.domstol.se
MORA TINGSRÄTT BOX 31 792 21 MORA www.moratingsratt.domstol.se
NACKA TINGSRÄTT BOX 1104 131 26 NACKA STRAND www.nackatingsratt.domstol.se
NORRKÖPINGS TINGSRÄTT BOX 418 601 05 NORRKÖPING www.norrkopingstingsratt.domstol.se
NORRTÄLJE TINGSRÄTT BOX 5 761 21 NORRTÄLJE www.norrtaljetingsratt.domstol.se
NYKÖPINGS TINGSRÄTT BOX 333 611 27 NYKÖPING www.nykopingstingsratt.domstol.se
RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN BOX 853 851 24 SUNDSVALL
SKARABORGS TINGSRÄTT BOX 174 541 24 SKÖVDE www.domstol.se
SKELLEFTEÅ TINGSRÄTT BOX 398 931 24 SKELLEFTEÅ www.skellefteatingsratt.domstol.se
SOLNA TINGSRÄTT BOX 1356 171 26 SOLNA www.solnatingsratt.domstol.se
STOCKHOLMS TINGSRÄTT BOX 8307 104 20 STOCKHOLM www.stockholmstingsratt.se
SUNDSVALLS TINGSRÄTT BOX 467 851 06 SUNDSVALL www.sundsvallstingsratt.se
SVEA HOVRÄTT BOX 2290 103 17 STOCKHOLM www.svea.se
SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT BOX 348 151 24 SÖDERTÄLJE www.domstol.se
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT 141 84 HUDDINGE www.sodertornstingsratt.domstol.se
UDDEVALLA TINGSRÄTT BOX 323 451 18 UDDEVALLA www.uddevallatingsratt.domstol.se
UMEÅ TINGSRÄTT BOX 138 901 04 UMEÅ www.umeatingsratt.domstol.se
UPPSALA TINGSRÄTT BOX 1113 751 41 UPPSALA www.domstol.se
VARBERGS TINGSRÄTT BOX 121 432 23 VARBERG www.varbergstingsratt.domstol.se
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT BOX 1070 462 28 VÄNERSBORG www.vanersborgstingsratt.domstol.se
VÄRMLANDS TINGSRÄTT BOX 188 651 05 KARLSTAD www.varmlandstingsratt.domstol.se
VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT BOX 40 721 04 VÄSTERÅS www.vastmanlandstingsratt.domstol.se
VÄXJÖ TINGSRÄTT BOX 81 351 03 VÄXJÖ www.domstol.se
YSTADS TINGSRÄTT BOX 114 271 23 YSTAD www.domstol.se
ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT BOX 114 871 23 HÄRNÖSAND www.angermanlandstingsratt.domstol.se
ÖREBRO TINGSRÄTT BOX 383 701 47 ÖREBRO www.orebrotingsratt.domstol.se
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT BOX 708 831 28 ÖSTERSUND www.domstol.se