Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Din Myndighetslots

En samhällsservice där enskilda kan få en samordnad medborgarservice, via telefon och internet. Behovet av våra tjänster har växt fram ur enskilda och myndigheters behov av en tillgänglig och effektiv myndighetsadministration, anpassad till den tid vi lever i. Som Myndighetslots fungerar du som en brygga mellan den enskilda och myndigheten i hanteringen av olika ärenden.

Förvaltningsservice

Istället för att ringa till olika myndigheter kan vi erbjuda ett samtal för information om alla myndigheter. Myndighetslots ger kostnadsfri förvaltningsservice enligt §4 förvaltningslagen. Vi har en kvalificerad kundtjänst som vägleder i frågor om myndigheter, deras verksamhet, befogenheter och rättsregler mellan enskilda och myndigheter. 

Förvaltningsadministration

Myndighetslots är navet och den brygga som stöttar och hjälper enskilda med ärenden till olika myndigheter. Samordnar och administrerar ärenden, myndighetsinformation samt koordinerar utredningar mellan vård och myndigheters olika instanser.

 

Domstolsadministration

Överklaga beslut till förvaltningsdomstolar. Ibland hanteras ärenden parallellt i allmän domstol och förvaltningsdomstol. 

Statsrätt

Statens och kommunernas organisation och kompetens.

Förvaltningsrätt

Hur statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter utövar sina befogenheter – saker som myndigheten måste beakta när de handlägger ärenden om frågor som bygglov, bidrag, skatt, tillstånd med mera.

Processrätt

Processrätten rör de regler som styr rättegångar och andra processformer.

Ansökningsprocess

1. Skriv ansökan.
För tjänst som Myndighetslots, paralegal,
utredare, praktik eller examensarbete.

2. Bifoga dina uppgifter.
Utbildning, meriter och referenser. 

3. Sänd in ansökan.
Du får återkoppling inom två veckor.

e-post: myndighetslots@woxzia.com

Woxzia Myndighetslots
Adress: Box 134, Sky City Plaza
s-190 46 Stockholm-Arlanda

Besök:
Sky City Pelargången C, plan 5

Kontakta oss

Arbeta som Myndighetslots

Att arbeta som Myndighetslots är att arbeta med hela den offentliga förvaltningen och deras administration som arbetsfält. Vi bistår enskilda: Privatpersoner, företag och deras anställda med information, service och administration i ärenden till myndigheters olika instanser.

 

Woxzia är en juristbyrå specialiserad på offentlig rätt. Den offentliga förvaltningens verksamhet, ärenden, befogenhet och rättsregler mellan myndigheter och den enskilda i olika ärenden. En Myndighetslots arbetar som en myndighetsjurist, förvaltningsjurist. Det innebär att kunna hantera och behärska den bredd som den offentliga förvaltningen har. 

För att arbeta som Myndighetslots krävs att du har

Utbildning

  • Jurist examen, annan juridisk examen eller motsvarande akademisk examen. 

Erfarenhet

  • Arbete minst två år med att hjälpa människor i utsatta situationer.
  • Arbete minst två år på någon myndighet eller domstol i Sverige. 
  • Erfarenhet av att självständigt hantera klienter.

Egenskaper

  • Analytisk förmåga
  • Initiativförmåga
  • Serviceinriktad

Handlingsinriktade lösningar för olika livssituationer.
Arbetet som Myndighetslots ställer stora krav på dig som jurist. I det team du arbetar finns både examinerade jurister, paralegals och andra kompetenser inom förvaltningsjuridik. 

Vardagen innebär att hantera komplexa strukturer och problemlösning. Som Myndighetslots fungerar du som en förlängd arm där du stöttar och hjälper enskilda med att ge handlingsinriktade lösningar i de situationer som kan uppstå för den enskilda i kontakt med myndigheter. Du är en brygga mellan den enskilda och myndigheten i hanteringen av de runt 500 ärendetyper som hanteras av de drygt 370 beslutsfattande myndigheter som finns i Sverige. 

Arbetet kräver att du har förmågan att arbeta både självständigt och i team. Att kunna ha ett genuint intresse för att hjälpa människor. Att du har god kommunikationsförmåga för att de vi hjälper ska kunna få möjligheten att få hjälp till en bättre vardag. Den offentliga förvaltningens bredd sätter dig dagligen på prov. Det förväntas av dig att kunna ha en ödmjukhet inför lagen och den maktutövning som en myndighet kan använda sig av i sin myndighetsutövning för att vid behov kunna ingripa i varje individs situation. 

Offentligt språk för myndigheter i Sverige är svenska. Språk: Svenska och Engelska i tal och skrift är ett krav. Ytterligare språk är meriterande. 
Ytterligare kvalifikationer som påvisar särskild lämplighet kan vara ex. tingsmeritering från svensk domstol, jurist på någon byrå eller tidigare godkännande hos svensk försäkringsnämnd är meriterande .

Alla tjänster inleds med särskild internutbildning i praktisk förvaltning, svensk och europeisk. Som Myndighetslots får du utöver den examen och eftarenhet du har, specialistkunskap i den offentliga förvaltningen. För att du ska kunna hantera enskildas ärenden i olika livssituationer på bästa sätt ingår praktisk vägledning med mentor. 

Woxzia Myndighetslots

Woxzia är en fristående och oberoende organisation,, verksam inom offentlig rätt. Vi har funnits sedan 2009. Organisationen drivs på frivilligbasis med krav på öppen redovisning, som en icke vinstdrivande organisation, (NPO, non profit / NGO, non goverment organisation). En samordnad offentlig förvaltningsservice. Det innebär att vi är ett komplement till den förvaltningsservice; information och service som myndigheterna ger i Sverige och andra Eu-länder. Verksamheten är av myndighetsliknande karaktär men utövar inte myndighetsutövning. 

”Behovet av våra tjänster har växt fram ur enskilda och myndigheters behov av en tillgänglig, samordnad och effektiv myndighetsadministration, anpassad till den tid vi lever i.” 

Vi är din röst i alla ärenden till myndigheter

Allt om vård och myndigheter på samma plats. Din Myndighetslots hjälper dig rätt direkt med alla dina ärenden till vård och myndigheter så att du slipper oroa dig. Istället för att ha olika kontaktpersoner för olika ärenden har Du en Myndighetslots som kontaktperson för alla ärenden.

Om oss

Woxzia är ett kompetenscenter för medborgarservice, fristående och oberoende av myndigheter och andra organisationer. Din Myndighetslots ger kostnadsfri förvaltningsservice enligt $4 förvaltningslagen.
Utöver denna förvaltningsservice kan du få hjälp med individuell samordning och administration av ärenden. Alla ärenden omfattas av rättsstöd.