Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Jag har fått hjälp av Myndighetslots

Caption Lines Here

Rättstrygghet

Minska byråkratiskt krångel. Vi har fått rätt hjälp direkt av Myndighetslots, utan att behöva passera domstol. När alla myndigheters verksamhet och ärenden fungerar på det sätt som är tänkt i hela beslutskedjan uppstår vad vi kallar för rättstrygghet. En trygghet som kan ge dig den medborgarlycka som borde vara självklar. Därför välkomnar Din Myndighetslots dig till att få ge den bästa hjälp en myndighet skulle kunna ge. Kostnadsfri rådgivning, handlingsplan och rättsstöd gäller i alla ärenden.

Juridisk hjälp med rättsstöd ger fler råd.

Juridisk hjälp förknippas ofta med skyhöga kostnader. Statig rättshjälp eller rättsskydd i privata försäkringar omfattar heller inte ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter eller förvaltningsdomstolar. Det gör att många har stått rättslösa i ärenden som prövas av dessa myndigheter.  Woxzia rättsstöd gör att fler kan få råd och hjälp i ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar. 

För att du själv ska kunna påverka dina kostnader för den hjälp du behöver kan du välja vilka delar du vill göra själv och vilka delar önskar Myndighetslots hjälp med. Handlingsinriktade lösningar handlar om att få kontroll över situationen och peka ut vilken riktning som är bäst för situationen. Med stöd och hjälp av Din Myndighetslos kan det vara enklare att ta sig vidare. 

Vi har fått rätt hjälp direkt av Myndighetslots, utan att passera domstol. Här nedan berättar några om den hjälp de fått av Din Myndighetslots i olika ärenden och vad denna hjälp har kostat. 

 

 

Din Myndighetslos gör en skillnad i ditt liv. Visste du att den som drabbas av sjukdom eller skada ska ta ställning till 127 olika ärenden fördelat på olika myndigheter. Administrera ett 20 tal ärenden och hantera upp till 80 kontaktpersoner under utredningstiden. Utredningar brukar vanligen vara som mest intensivt under ca 6 månader. Den som drabbas av våld i nära relation ska hantera 67 olika ärenden och har ett 30 tal olika kontaktpersoner.

Handlingsplan för livets olika skeden.

Vi har fått hjälp med en handlingsplan. Med en Myndighetslots som min högra hand fick jag de verktyg jag behövde för att komma vidare. Handlingsplanen gav mig handlingsinriktade lösningar som gjorde att jag kunde fokusera på vad jag behövde för att komma i ordning utefter de nya förutsättningar som växt fram.

Samordna ärenden & koordinera utredningar

När det självklara inte fungerar som det ska finns Din Myndighetslots där för dig. Du får hjälp med alla dina kontakter och ärenden så att du slipper oroa dig. Istället för att ha olika kontaktpersoner för olika ärenden har du en kontaktperson för alla dina ärenden som hanteras från ett ställe.

Registrera ditt kostnadsfria e-konto

Har du ett ärende kan du registrera det och få en kostnadsfri bedömning. Du får även kostnadsfri myndighetsinformation om hur du kan fullfölja din informationsplikt till de myndigheter och ärenden som du berörs av.

Din Myndighetslots hjälper dig rätt direkt

Myndighetslots är specialiserad på förvaltningsservice. Vi ger kostnadsfri förvaltningsservice enligt §4 förvaltningslagen. Utöver förvaltningsservice kan man vid behov få hjälp med individuell samordning och administration av ärenden till olika myndigheter.