Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Skrivelser

Caption lines here

Skrivelser

Din Myndighetslots

Contacts

08-580 80 110
myndighetslots@woxzia.com

Contact Me

Ditt namn (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Skriva till myndigheter

Hjälp med att skriva ansökan, överklaga och anmäla felaktig hantering av ärenden till myndigheter.

Rätt hjälp i rätt skede

Din Myndighetslots inleder alltid med en kostnadsfri bedömning av ditt ärende. Du får förslag till åtgärd och först därefter bestämmer du dig för om du vill ha hjälp med ditt ärende. Du behöver godkänna kostnadsförslag och att Din Myndighetslots hjälper dig med ditt ärende innan ärendet påbörjas. Alla ärenden omfattas av rättsstöd.

Rätt underlag för ansökningshandlingar.
Rätt ärende i rätt skede.
Rätt beslut direkt.

Påverka kostnaderna för den hjälp du behöver

Juridisk hjälp förknippas ofta med höga kostnader och arvoden. Det gör att många står utan möjlighet att bekosta ett ombud om man behöver betala hela kostnaden själv. Nu finns Woxzia rättsstöd som omfattar ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar. Alla ärenden omfattas av rättsstöd. Ett ärende tar vanligen 2-5 timmar beroende på ärendets omfattning.

För att du själv ska kunna påverka kostnaderna för den hjälp du behöver kan du själv välja vilka delar du vill göra sjölv och vilka delar du önskar Din Myndifhetslots hjälp med.

Livets olika skeden med de olika situationer som kan uppstå, är aldrig standardiserade mallar. Därför får du alltid personlig vägledning av Din Myndighetslots som prövar ditt ärende individuellt.

Olika typer av skrivelser

Omattas av rättsstöd. Läs mer. 

Ansökningshandlingar

Vid ansökan om ersättningar, hjälpinsatser eller tillstånd behöver man fylla i olika blanketter. Till ansökan ska det bifogas intyg, utlåtande och annat underlag som utredningar.

Om man har flera olika ärenden kan det vara upp till ett tjugotal ärenden som ska samordnas och utredningar som ska koordineras.

Din Myndighetslots hjälper dig med att hålla ordning på att rätt ärende prövas i rätt skede med rätt underlag.

Individuell utredningsrapport

För den som omfattas av många utredningar efter exempelvis skada eller sjukdom är det många utredningar som ska göras. För varje utredning ska det sändas en remiss till den som ska utföra utredningen. Det gör att det kan bli långa väntetider. Först är det väntetid på att remissen ska behandlas, sedan är det väntetid för att göra utredningen och slutligen ska svaret sändas till din läkare för en samlad bedömning.

Din Myndighetslots koordinerar alla utredningar från ett ställe och du har en kontaktperson för alla.

Omprövning eller överklagan av beslut

Om du har fått ett beslut från en myndighet som du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet. Överklagan ska vara handläggaren tillhanda inom den tid man har på sig att överklaga.

Kommunbeslut – Vanligen tre veckor.
Försäkringskassan – Vanligen två månader

Din Myndighetslots hjälper dig att överklaga beslut till förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol. Rättsstöd gäller i alla ärenden.

Anmälan till granskningsmyndighet

Om du anser att du bivit felaktigt behandlad av en handläggare eller att en utredning har stora brister i ett beslut som tagits av en myndighet kan du anmäla det till en granskningsmyndighet. Det går att få både utredningen, handläggaren och myndigheten granskad.

Din Myndighetslots hjälper dig att anmäla de fel du anser har begåtts.

Rutiner vid hjälp med att skriva till myndigheter

Din Myndighetslots går igenom hela din situation. Det innebär att du får veta om det finns ytterligare ärenden som du kan beröras av på någon myndighet utifrån den situation du önskar hjälp i.

  1. Säkerställ om och i så fall när sista datum för att din skrivelse ska vara registrerad hos myndigheten.
  2. Sänd kopior på beslut och bilagor för bedömning av ärendet.
  3. Du får en kostnadsfri bedömning och förslag till åtgärd på hur du bäst kan gå tillväga i ärendet.

Läs mer om beställning