Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Handlingsplan sjukdom & skada

Caption lines here

Handlingsplan sjukdom & skada

Din Myndighetslots

Contacts

08-580 80 110
myndighetslots@woxzia.com

Contact Me

Ditt namn (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Handlingsplan vid sjukdom & skada

Vid sjukdom och skada är det många ärenden som ska samordnas och utredningar som ska koordineras.

Steg för steg i en ny riktning

Den som drabbas av svårare och längre sjukdom eller skada ska hantera 127 ärenden, administrera runt 25 av dem och hantera upp till 80 olika kontaktpersoner. Det exakta antalet beror på omfattningen av den behandling man har.

Selektera ut vilka myndigheter och ärenden man berörs av.
 Vilka ansökningar man behöver göra i olika ärenden.
Information om vilket underlag man förväntas bifoga till ansökningarna.

Fokusera på det du behöver

När man upplever att man inte kan möta upp till vården och myndigheternas krav är det lätt att känna maktlöshet och bli handlingsförlamning. Många beskriver att de blir totalt utmattade av att hantera alla ärenden till myndigheter. Man blir skickad runt till olika personer hela tiden. Ingen vet vart man ska vända sig eller i vilket skede de olika frågorna hanteras. Man vet inte vilken ände man ska börja i.

Din Myndighetslots är din högra hand som hjälper dig med att ta fram en handlingsplan om vart du ska vända dig när. Med en konkret handlingsplan ser du vilka myndigheter, ärenden, ansökningar och underlag som du berörs av.

Från en situation till en annan

Från en situation till en annan, det kan gå fort när förändringens vindar blåser. Din Myndghetslots ger dig handlingsinriktade lösningar och lotsar dig genom den förändring du behöver.

Livets olika skeden med de olika situationer som kan uppstå, är aldrig standardiserade som mallar. Därför får du alltid personlig vägledning av Din Myndighetslots som prövar ditt ärende individuellt. Din handlingsplan, skrivelser och utredningar utformas efter dina behov i den aktuella situation du har.

Du påverkar alltid dina kostnader själv genom att bestämma vilka delar du vill göra själv och vilka delar du önskar Din Myndighetslos hjälp med att genomföra.

Att navigera rätt direkt

Myndigheternas system kan vara en svårtillgänglig terräng, med en handlingsplan kan du enkelt navigera dig rätt direkt från myndighet till myndighet, i ärende för ärende.

Med Din Myndighetslots handlingsplan blir du lotsad genom myndigheternas system och ärenden. Med en enkel checklista har du full kotroll på vart du befinner dig. Önskar du hjälp med att genomföra några av punkterna i din handlingsplan finns Din Myndighetslots alltid till hands. Rättsstöd gäller i alla ärenden.

Anpassade lösningar för livets olika skeden

För att Din Myndighetslots ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du inledningsvis svara på några frågor om din aktuella situation.

Din handlingsplan är individuell och anpassad efter dina förutsättningar. Därför är det avgörande att du svarar så exakt som möjligt på de frågor som du får av Din Myndighetslots. Svaren har avgörande betydelse för hur din handlingsplan utformas och hur din rätt till ersättning, insats och tillstånd från olika myndigheter ser ut.

Kostnader för anpassade lösningar

Juridisk hjälp förknippas ofta med höga kostnader och arvoden. Det gör att många står utan möjlighet att bekosta ett ombud om man behöver betala hela kostnaden själv. Nu finns Woxzia rättsstöd som ger fler råd att ta hjälp med ärenden som prövas av myndigheter.

För att du själv ska kunna påverka kostnaderna för den hjälp du behöver kan du välja vilka delar i handlingsplanen som du vill göra själv och om det finns delar du önskar Din Myndifhetslots hjälp med.

Du får alltid kostnadsförslag där du behöver godkänna att din Myndighetslots hjälper dig med ditt ärende innan ärendet kan påbörjas.  hjälp med att genomföra handlingsplan brukar vanligen ta 2-5 timmar. Rättsstöd gäller i alla ärenden.

Rutiner för handlingsplan

 1. Du besvarar frågor om din aktuella situation.
 2. Baserat på dina svar kan Din Myndighetslots ta fram en individuell handlingsplan för dig.
 3. Din handlingsplan levereras.
 • Innan ditt ärende kan påbörjas behöver du godkänna att Din Myndighetslots hjälper dig med ditt ärende.

Beställ en handlingsplan

Omfattas av rättsstöd. Läs mer.

Handlingsplan information 649,-

Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta. Du får

 1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
 2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
 3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
 4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.

Handlingsplan underlag 845,-

Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta. Du får

 1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
 2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
 3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
 4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
 5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.

Handlingsplan skrivelse 1995,-

Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta. Du får

 1. veta hur du fullföljer din informationspliktså att du kan undvika oönskade beslut om återkrav.
 2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
 3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
 4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
 5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.
 6. skrivelse som kan användas för att skriva ansökan, överklaga beslut till domstol eller anmälan till granskningsmyndigheter.

Läs mer om beställning