Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Handlingsplan God man

Caption lines here

Handlingsplan God man

Din Myndighetslots

Contacts

08-580 80 110
myndighetslots@woxzia.com

Contact Me

Ditt namn (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Handlingsplan för god man

Som god man är du huvudmannens hjälpande hand som agerar i dennes intresse i frågor som rör hushållsadministration, betala räkningar, kontakt med elbolag, telefonbolag, försäkringsbolag, banken.

Hjälp och stöd i vardagen

Bli god man åt vuxen, barn, asylsökande, ensamkommande flyktingbarn.
Vad förväntas av ett uppdrag som god man.
Ersättning för uppdraget som god man.

God man eller förvaltare

 • När en person behöver stöd och hjälp med att ta hand om sin egen ekonomi kan personen bli beviljad en god man som hjälper till med hushållsadministration och ekonomi.
 • När en person inte har förmågan att ta hand om sin egen ekonomi kan personen bli beviljad en god man som hjälper till med hushållsadministration och ekonomi.

Från en situation till en annan

Som god man eller förvaltare kan det vara svårt att veta vad som omfattas av uppdraget i varje enskilt fall. Vem vänder man sig till som god man eller förvaltare om huvudmannen behöver kontakt med myndigheter eller behöver säga upp olika abonnemang efter telefonförsäljning där säljaren inte har uppfattat att huvudmannen är utanför förmåga att ta beslut i frågan.

Livets olika skeden med de olika situationer som kan uppstå, är aldrig standardiserade som mallar. Därför får du alltid personlig vägledning av Din Myndighetslots som prövar ditt ärende individuellt. Din handlingsplan, skrivelser och utredningar utformas efter dina behov i den aktuella situation du har.

Med stöd av en handlingsplan kan du möta de behov av hjälp som huvudmannen har i olika frågor. Om du behöver ytterligare hjälp med någon del i handlingsplanen kan Din Myndighetslots hjälpa dig med det.

Att navigera rätt direkt

Myndigheternas system kan vara en svårtillgänglig terräng, med en handlingsplan kan du enkelt navigera dig rätt direkt från myndighet till myndighet, i ärende för ärende.

Med Din Myndighetslots handlingsplan blir du lotsad genom myndigheternas system och ärenden. Med en enkel checklista har du full kotroll på vart du befinner dig. Önskar du hjälp med att genomföra några av punkterna i din handlingsplan finns Din Myndighetslots alltid till hands. Rättsstöd gäller i alla ärenden.

Anpassade lösningar för livets olika skeden

För att Din Myndighetslots ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du inledningsvis svara på några frågor om din aktuella situation.

Din handlingsplan är individuell och anpassad efter dina förutsättningar. Därför är det avgörande att du svarar så exakt som möjligt på de frågor som du får av Din Myndighetslots. Svaren har avgörande betydelse för hur din handlingsplan utformas och hur din rätt till ersättning, insats och tillstånd från olika myndigheter ser ut.

Kostnader för anpassade lösningar

Juridisk hjälp förknippas ofta med höga kostnader och arvoden. Det gör att många står utan möjlighet att bekosta ett ombud om man behöver betala hela kostnaden själv. Nu finns Woxzia rättsstöd som ger fler råd att ta hjälp med ärenden som prövas av myndigheter.

För att du själv ska kunna påverka kostnaderna för den hjälp du behöver kan du välja vilka delar i handlingsplanen som du vill göra själv och om det finns delar du önskar Din Myndifhetslots hjälp med.

Du får alltid kostnadsförslag där du behöver godkänna att din Myndighetslots hjälper dig med ditt ärende innan ärendet kan påbörjas.  hjälp med att genomföra handlingsplan brukar vanligen ta 2-5 timmar. Rättsstöd gäller i alla ärenden.

Rutiner för handlingsplan

 1. Du besvarar frågor om din aktuella situation.
 2. Baserat på dina svar kan Din Myndighetslots ta fram en individuell handlingsplan för dig.
 3. Din handlingsplan levereras.
 • Innan ditt ärende kan påbörjas behöver du godkänna att Din Myndighetslots hjälper dig med ditt ärende.

Beställ en handlingsplan

Omfattas av rättsstöd. Läs mer.

Handlingsplan information 649,-

Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta. Du får

 1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
 2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
 3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
 4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.

Handlingsplan underlag 845,-

Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta. Du får

 1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
 2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
 3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
 4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
 5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.

Handlingsplan skrivelse 1995,-

Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta. Du får

 1. veta hur du fullföljer din informationspliktså att du kan undvika oönskade beslut om återkrav.
 2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
 3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
 4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
 5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.
 6. skrivelse som kan användas för att skriva ansökan, överklaga beslut till domstol eller anmälan till granskningsmyndigheter.

 

Läs mer om beställning