Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Handlingsplan arbetssökande

Caption lines here

Handlingsplan arbetssökande

Din Myndighetslots

Contacts

08-580 80 110
myndighetslots@woxzia.com

Contact Me

Ditt namn (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Handlingsplan för arbetssökande

Som arbetssökande är det viktigt att du gör rätt sak i rätt ordning och att du är noga med att bevaka olika datum för aktiviteter. Om du missar något av dessa datum kan du bli avstängd från a-kassan. Det innebär att då att du förlorar din SGI hos Försäkringskassan och din ersättingsnivå sjukner till noll.

Arbetssökande

Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen första dagen som arbetslös.
Var aktivt arbetssökande och sök jobb. Ditt jobb är att söka arbete.
Se över om du behöver någon vidareutbildning.

Rätt vägval direkt

Om du blivit arbetslös har du tre vägar att gå. Söka nytt arbete, vidareutbilda dig alternativt starta eget. Ta hjälp av Din Myndighetslots för att se viken väg som är bäst för dig. Din Myndighetslots är din högra hand som hjälper dig igenom de olika alterativ som finns för dig. Med en handlingsplan ser du vilka alternativ du har och hur du ska göra för att inte förlora några pengar för potentiell inkomst.

Har du en bisyssla är det avgörande att du får den godkänd av din a-kassa för att kunna få a-kassa och samtidigt kunna behålla din bisyssla.

Från en situation till en annan

Från en situation till en annan, det kan gå fort när förändringens vindar blåser. Din Myndghetslots ger dig handlingsinriktade lösningar och lotsar dig genom den förändring du behöver.

Livets olika skeden med de olika situationer som kan uppstå, är aldrig standardiserade som mallar. Därför får du alltid personlig vägledning av Din Myndighetslots som prövar ditt ärende individuellt. Din handlingsplan, skrivelser och utredningar utformas efter dina behov i den aktuella situation du har.

Du påverkar alltid dina kostnader själv genom att bestämma vilka delar du vill göra själv och vilka delar du önskar Din Myndighetslos hjälp med att genomföra.

Att navigera rätt direkt

Myndigheternas system kan vara en svårtillgänglig terräng, med en handlingsplan kan du enkelt navigera dig rätt direkt från myndighet till myndighet, i ärende för ärende.

Med Din Myndighetslots handlingsplan blir du lotsad genom myndigheternas system och ärenden. Med en enkel checklista har du full kotroll på vart du befinner dig. Önskar du hjälp med att genomföra några av punkterna i din handlingsplan finns Din Myndighetslots alltid till hands. Rättsstöd gäller i alla ärenden.

Anpassade lösningar för livets olika skeden

För att Din Myndighetslots ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du inledningsvis svara på några frågor om din aktuella situation.

Din handlingsplan är individuell och anpassad efter dina förutsättningar. Därför är det avgörande att du svarar så exakt som möjligt på de frågor som du får av Din Myndighetslots. Svaren har avgörande betydelse för hur din handlingsplan utformas och hur din rätt till ersättning, insats och tillstånd från olika myndigheter ser ut.

Kostnader för anpassade lösningar

Juridisk hjälp förknippas ofta med höga kostnader och arvoden. Det gör att många står utan möjlighet att bekosta ett ombud om man behöver betala hela kostnaden själv. Nu finns Woxzia rättsstöd som ger fler råd att ta hjälp med ärenden som prövas av myndigheter.

För att du själv ska kunna påverka kostnaderna för den hjälp du behöver kan du välja vilka delar i handlingsplanen som du vill göra själv och om det finns delar du önskar Din Myndifhetslots hjälp med.

Du får alltid kostnadsförslag där du behöver godkänna att din Myndighetslots hjälper dig med ditt ärende innan ärendet kan påbörjas.  hjälp med att genomföra handlingsplan brukar vanligen ta 2-5 timmar. Rättsstöd gäller i alla ärenden.

Rutiner för handlingsplan

 1. Du besvarar frågor om din aktuella situation.
 2. Baserat på dina svar kan Din Myndighetslots ta fram en individuell handlingsplan för dig.
 3. Din handlingsplan levereras.
 • Innan ditt ärende kan påbörjas behöver du godkänna att Din Myndighetslots hjälper dig med ditt ärende.

Beställ en handlingsplan

Omfattas av rättsstöd. Läs mer.

Handlingsplan information 649,-

Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta. Du får

 1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
 2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
 3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
 4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.

Handlingsplan underlag 845,-

Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta. Du får

 1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
 2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
 3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
 4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
 5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.

Handlingsplan skrivelse 1995,-

Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta. Du får

 1. veta hur du fullföljer din informationspliktså att du kan undvika oönskade beslut om återkrav.
 2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
 3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
 4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
 5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.
 6. skrivelse som kan användas för att skriva ansökan, överklaga beslut till domstol eller anmälan till granskningsmyndigheter.

Läs mer om beställning