Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Rättssäkerhet på tunn is

Myndighetslots har sedan 2009 funnits för att upprätthålla rättssäkerheten i administrationen av enskildas ärenden till vård och myndigheter.

Det har det senaste året skett en markant förändring i den beredning som sker av ett ärende inför beslut. Förutsättningarna för att driva rättssäkra utredningar har det senaste året förändrats radikalt.

Vi har upprepade gånger fått driva ärenden där myndigheten tagit beslut utan hänsyn till den bevisning som finns i ärenden.

Detta har lett till att vi behöver öka effektiviteten för att minska väntetiderna. Vi kommer därför framöver istället att driva frågan om rättssäkra utredningar direkt gentemot mot den aktuella myndigheten. Detta innebär att vi kommer finnas till för den enskilde via deras behandlande läkare. Genom att finnas direkt i kontakt med behandlande läkare kan vi minska väntetiderna. Många läkare fastnar i att deras läkarutlåtande inte blir godkända. Något som leder till en felaktig bild av det aktuella hälsotillståndet.

Detta har bidragit till att flera ärenden innehåller direkt felaktiga uppgifter baserade på misstolkning som senare visar sig vara omöjliga att rätta. Dessa felaktigheter följer sedan med i olika beslut till olika myndigheter. Har ett fel uppstått så har det visat sig att myndigheterna ofta inte tar någon hänsyn till rättelse av felaktig uppgift utan ger direkt avslag och bedömer alla rättelser och kompletterande uppgifter som efterkonstruktion. Därför är de avgörande att rätt formulering står skriven redan från första läkarbesöket.

Vi kommer därför arbeta direkt emot vårdcentraler och myndigheter för att kunna uppnå en korrekt administrativ hantering redan från början och vidare genom utredningen fram till beslut tas. Vi kan då bistå läkare och handläggare i hur uppgifterna behöver formuleras för att kunna uppnå kraven på en korrekt prövning av rätten till vård, ersättning och hjälpinsats.

På detta sätt kan vi upprätthålla rättssäkerheten genom att ha kontroll över hur de skrivna uppgiften är formulerad redan i journalen för att sedan sammanfattas i läkarutlåtande och annan dokumentation hos myndigheter.

Be din behandlande läkare kontakta Din Myndighetslots för att slippa dubbeladministrarion och få färre returer på läkarutlåtande.