Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.
Woxzia
Myndighetslots

Hjälp med myndighetsärenden via nätet
Lär mer
Den bästa myndighetshjälp som finns att få.
Kostnadsfri bedömning
Lär mer
Personlig handlingsplan
Hjälp med myndighetsärenden via nätet
Lär mer
kortare
beslutsväg
rätt§stöd
Lär mer

Vår vision är att alla ska få uppleva rättstrygghet

Rättssäkra utredningar till vård och myndigheter.

lätt att göra rätt

Din Myndighetslots vägleder dig rätt direkt med samordning och administration genom vård och myndigheters system. Planering av ansökan, ärenden, underlag.

ökad rättssäkerhet

Vi har sedan 2009 minskat byråkratiskt krångel för privatpersoner, företag och deras anställda. Handlingsinriktade lösningar anpassade för dina behov i hela beslutskedjan. 

rätt§stöd

Rätt formulering lönar sig. Kortare beslutsvägar med vår digitala tjänst. Hantera varje ärende i rätt skede med korrekt underlag. 

så fungerar det

Din Myndighetslots hjälper dig med en personlig handlingsplan för planering av kontakt, ansökan, blanketter och underlag i aktuella ärenden till myndigheters olika instanser. 

personlig handlingsplan

  1. Beskriv ditt ärende.
  2. Bifoga ev. beslut och bilagor.
  3. Du får en kostnadsfri bedömning.
  4. Du kan beställa en personlig handlingsplan.

 

rätt§stöd med administration

Beställ en personliga handlingsplan och få ett klarare underlag snabbare. Hjälp med planering av kontakt och administration i myndighetsärenden.

Läs mer

rätt hjälp med samtal

Väntan på utredningar kan vara påfrestande och skapa ångest.
Du är inte ensam. Kontakta hjälplinjen för samtalsstöd.
Ring direkt: 0771-220060

Läs mer

Vi har fått uppleva rättstrygghet!

När alla myndigheters verksamhet och ärenden fungerar på det sätt som är tänkt i hela beslutskedjan uppstår vad vi kallar för medborgarlycka. Därför välkomnar Din Myndighetslots dig till att få ge den bästa hjälp en myndighet skulle kunna ge. Administrativ rådgivning, handlingsplan och rättsstöd gäller i alla ärenden.

Nyheter

Din Myndighetslots fungerar som en brygga i ärenden mellan enskilda och myndigheten. Här får Du information om myndigheter, deras verksamhet, befogenheter och regler i olika ärenden. Du får veta vad din anmälningsplikt innebär och vad myndigheterna du berörs av förväntar sig av dig.
Läs alla...

Kortare beslutsvägar med rätt§stöd

Rätt formulering lönar sig - Beställ en personlig handlingsplan Myndighetsplanering & Vårdplanering