Din Jurist på nätet.
myndighetslots@woxzia.com
08-580 80 110
Välkommen!
Din Myndighetslots är din Jurist som hjälper dig via telefon.
Kvalificerad hjälp med myndighetsärenden direkt via nätet.
Läs mer

Söker du rättstrygghet?
Välkommen till Woxzia!
Din Myndighetslots
Rätt beslut direkt

Citizen advisory bureau

Vi hjälper dig med myndigheter
Rätt beslut direkt
Din Myndighetslots är din jurist 
Hjälp med myndighetsärenden via nätet
Lär mer

Den bästa myndighetshjälp som finns att få i ärenden till vård och myndigheter.

Rättstrygghet
Juridisk rådgivning
Hjälp-metod KBT
Kontakt
Det ska räcka med att ringa ett enda samtal oavsett
hur många ärenden man har till en myndighet.
Lär mer
Vad får myndigheter göra?
Vad gäller för dig?
Vad behöver du hjälp med?
Den bästa myndighetshjälp som finns att få.
Kostnadsfri bedömning
Lär mer
Vilka delar kan du göra själv? Kostnadsfri vägledning med åtgärdsförslag.
Störst inom förvaltningsservice
Din Myndighetslots
Lär mer
Myndighetslots ger juridisk vägledning till privatpersoner, företag och anställda.
Juridisk vägledning i myndighetsärenden till 
privatpersoner, företag och organisationer!

Din Myndighetslots
En väg in för alla ärenden till myndigheternas olika instanser.
Lär mer
Få hjälp med administration. Ärende tar ca 2-5 timmar.
Rättsstöd 950 kr per timme.

Ditt ombud i ärenden till myndigheter.

Rätt beslut direkt, utan att passera domstol
Din Myndighetslots ökar rättstryggheten för enskilda i kontakt med myndigheter.
Vi har sedan 2009 minskat byråkratiskt krångel för privatpersoner, företag och deras anställda.

rätt§stöd ger alla råd
Hjälp med kontakter, ansökan, underlag och administration till vård och myndigheters olika instanser.
Ring direkt eller boka en tid som passar dig.
Boka tid

Registrera ett nytt ärende

§112 Hjälp med myndigheter

Rätt hjälp direkt i hela beslutskedjan. Du får hjälp med att samordna, koordinera utredningar och administrera ärenden till myndigheters olika instanser. Din Myndighetslots hjälper dig med information, service och administration.

*Myndighetsadministration tar vanligen 2-5 timmar beroende på ärendets omfattning.

Läs mer

Att få rätt hjälp direkt

Kostnadsfri myndighetsinformation.
Kostnadsfri vägledning och bedömning av förslag till åtgärd.

Du väljer själv om åtgärder administreras av Din Myndighetslots.
*Rättsstöd för myndighetsadministration 950 kr per timme.
Rättshjälpstaxa 2016 är 1653 kr per timme.

Läs mer

§112 Rätt direkt guider - Hjälp för livets olika skeden.

Din Myndighetslots hjälper dig rätt direkt med alla dina kontakter och ärenden så att du slipper oroa dig. Vi inleder alla ärenden med en kostnadsfri rådgivning och förslag till åtgärd. Välj vem som gör åtgärderna, Du eller Din Myndighetslots. Vid behov kan du även få hjälp med handlingsplan och myndighetsadministration. Rättsstöd gäller i ärenden till förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar.
Din Myndighetslots hjälper dig rätt direkt.

Informationsfilm nedan

Myndighetsärenden

Nu kan du som privatperson, företag och anställd få kvalificerad hjälp av en personlig Myndighetslots med myndighetsärenden. 

Personligt e-konto

Fungerar som en e-brevlåda för mina sidor där du kan registrera, uppdatera och följa alla dina ärenden från samma ställe. Du får veta vilka regler som gäller och veta vad din informationsplikt till berörda myndigheter innebär.

Byråkratisk djungel

Myndighetsärenden är en komplex administration. I Sverige finns det 450 skilda myndigheter. De hanterar runt 500 olika ärendetyper. Vi samordnar, koordinerar och administrerar, ärenden och utredningar.

Myndighetsvägledning

Du får en personlig Myndighetslots som samordnar, koordinerar och administrerar alla dina ärenden till de olika myndigheterna. 

Alla får råd med rätt§stöd

Ärenden inleds alltid med kostnadsfri bedömning och förslag till åtgärd. Därefter bestämmer du om önskar vidare hjälp med handlingsplan, underlag för utredning eller administration. Ärende tar ca 2-5 timmar. Rättsstöd gäller, 950 kr per timme. (jmf. rättshjälpstaxa1653 kr per timme). 

Lagkunnigt biträde

Din Myndighetslots är ditt ombud. Det kan kännas tryggt att ha ett personligt stöd i kontakt med myndigheter och vid upprättande av olika handlingar. Fullständig sekretess och tystnadsplikt gäller.

Vi har fått uppleva rättstrygghet!

Rättstrygghet innebär allas lika rätt till hjälp, oavsett förutsättningar. När alla myndigheters verksamhet och ärenden fungerar på det sätt som är tänkt i hela beslutskedjan uppstår vad vi kallar för medborgarlycka. Därför välkomnar Din Myndighetslots dig till att få ge den bästa hjälp en myndighet skulle kunna ge. Kostnadsfri rådgivning, handlingsplan och rättsstöd gäller i alla ärenden.

Nyheter

Din Myndighetslots informerar om myndigheter, deras verksamhet och regler. Du får veta vad de förväntar sig av dig som enskild. Du har en informationsplikt gentemot de myndigheter som du berörs av i din aktuella livssituation. Om din aktuella livssituation ändras kan det påverka ersättningar.
Läs alla...