Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.
Den bästa myndighetshjälp som finns att få.
Lär mer
Personlig handlingsplan
Hjälp med myndighetsärenden via nätet
Lär mer

Vi har inte möjlighet att ta emot fler ärenden

Vår vision är att alla ska få uppleva rättstrygghet. Rättssäkra utredningar till vård och myndigheter. Vi har samordnat och administrerat försäkringsmedicinska utredningar mellan vården och myndigheterna sedan 2009. För att kunna hjälpa fler snabbare utvecklar vi vår intelligenta lösning vidare. Snart finns vi hos en vårdcentral nära dig.

lätt att göra rätt

Din Myndighetslots vägleder dig rätt direkt i ärenden till vård och myndigheter. Du får hjälp med planering, samordning och administration. 

ökad rättssäkerhet

Vi har sedan 2009 minskat byråkratiskt krångel för privatpersoner, företag och deras anställda. Handlingsinriktade lösningar anpassade för dina behov i hela beslutskedjan. 

rätt§stöd

Rätt formulering lönar sig. Kortare beslutsvägar med vår digitala tjänst. Hantera varje ärende i rätt skede med korrekt underlag. 

så fungerar det

Din Myndighetslots hjälper dig med en personlig handlingsplan för planering av kontakt, ansökan, blanketter och underlag i aktuella ärenden till myndigheters olika instanser. 

personlig handlingsplan

Din Myndighetslots finns snart på en vårdcentral nära dig. Be din behandlande läkare om hjälp med att få kontakt med Myndighetslots direkt. Du kan då få hjälp med en handlingsplan som omfattar både vård- och myndighetsplanering.

 

rätt§stöd med administration

Beställ en personliga handlingsplan och få ett klarare underlag snabbare. Hjälp med planering av kontakt och administration i myndighetsärenden.

Läs mer

rätt hjälp med samtal

Väntan på utredningar kan vara påfrestande och skapa ångest.
Du är inte ensam. Kontakta hjälplinjen för samtalsstöd.
Ring direkt: 0771-220060

Läs mer

Vi har fått uppleva rättstrygghet!

När alla myndigheters verksamhet och ärenden fungerar på det sätt som är tänkt i hela beslutskedjan uppstår vad vi kallar för medborgarlycka. Därför välkomnar Din Myndighetslots att få ge dig den bästa hjälp en myndighet skulle kunna ge. Administrativ rådgivning, handlingsplan och rättsstöd gäller i alla ärenden.

Aktuellt

Din Myndighetslots fungerar som en brygga i ärenden mellan enskilda och myndigheten. Här får Du information om myndigheter, deras verksamhet, befogenheter och regler i olika ärenden. Du får veta vad din anmälningsplikt innebär och vad myndigheterna du berörs av förväntar sig av dig.
Läs alla...

Kortare beslutsvägar med rätt§stöd

Rätt formulering lönar sig - Beställ en personlig handlingsplan Myndighetsplanering & Vårdplanering