Din Jurist på nätet.
myndighetslots@woxzia.com
08-580 80 110
Störst inom förvaltningsservice
Din Myndighetslots
Lär mer

Den bästa myndighetshjälp som finns att få i ärenden till vård och myndigheter.

Juridisk vägledning i myndighetsärenden till 
privatpersoner, företag och organisationer!

Din Myndighetslots
En väg in för alla ärenden till myndigheternas olika instanser.
Lär mer
Myndighetslots ger juridisk vägledning till privatpersoner, företag och anställda.
Den bästa myndighetshjälp som finns att få.
Kostnadsfri bedömning
Lär mer
Vad får myndigheter göra?
Vad gäller för dig?
Vad behöver du hjälp med?
Störst inom förvaltningsservice
Din Myndighetslots
Lär mer
Vilka delar kan du göra själv? Kostnadsfri vägledning med åtgärdsförslag.
Full Service
Kontakt
Det ska räcka med att ringa ett enda samtal oavsett
hur många ärenden man har till en myndighet.
Lär mer
Få hjälp med administration. Ärende tar ca 2-5 timmar.
Rättsstöd 950 kr per timme.

Rätt beslut direkt, utan att passera domstol

rätt§stöd ger alla råd
Din Myndighetslots ökar rättstryggheten för enskilda i kontakt med myndigheter.
Vi har sedan 2009 minskat byråkratiskt krångel för privatpersoner, företag och deras anställda.
Hjälp med kontakter, ansökan, underlag och administration till vård och myndigheters olika instanser.
Kostnadsfri information med bedömning av åtgärder i dina ärenden. Hjälp med administration, rättsstöd gäller.
Ring direkt eller boka en tid som passar dig.
Boka tid

Registrera ett nytt ärende.

Här får du rätt hjälp direkt

Hjälp med alla dina myndighetsärenden, 450 myndigheter – 1 samtal – Rätt hjälp direkt. Din Myndighetslots är din kontaktperson som vägleder dig genom alla dina vårdkontakter och myndighetsärenden. Du får hjälp i hela beslutskedjan med att samordna, koordinera utredningar och administrera ärenden till myndigheters olika instanser. Vad kan Din Myndighetslots hjälpa dig med?

Läs mer

Att få hjälp

Din Myndighetslots hjälper dig rätt direkt med administration till vård och myndigheter.
1) Kostnadsfri information med bedömning av åtgärder i ditt ärende.
2) Du väljer vilka åtgärder du vill göra själv och vilka delar
Du önskar hjälp av Din Myndighetslots med.
3) Rättsstöd gäller för de delar du önskar Din Myndighetslots hjälp med.
Ett ärende tar vanligen 2-5 timmar beroende på omfattning.
Med rättsstöd betalar du endast 950 kr per timme.
(Rättshjälpstaxa 2016 är 1653 kr per timme).
Läs mer

§112 Rätt direkt guider - Hjälp för livets olika skeden.

Din Myndighetslots hjälper dig rätt direkt med alla dina kontakter och ärenden så att du slipper oroa dig. Vi inleder alla ärenden med en kostnadsfri rådgivning och förslag till åtgärd. Välj vem som gör åtgärderna, Du eller Din Myndighetslots. Vid behov kan du även få hjälp med handlingsplan och myndighetsadministration. Rättsstöd gäller i ärenden till förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar.
Din Myndighetslots hjälper dig rätt direkt.

Informationsfilm nedan

Myndighetsärenden

Nu kan du som privatperson, företag och anställd få kvalificerad hjälp av en personlig Myndighetslots med myndighetsärenden. 

Personligt medborgarkonto

Fungerar som en e-brevlåda för mina sidor där du kan registrera, uppdatera och följa alla dina ärenden från samma ställe. Du får veta vilka regler som gäller och veta vad din informationsplikt till berörda myndigheter innebär.

Byråkratisk djungel

Myndighetsärenden är en komplex administration. I Sverige finns det 450 skilda myndigheter. De hanterar runt 500 olika ärendetyper. Vi samordnar, koordinerar och administrerar, ärenden och utredningar.

En kontaktperson

Du får en personlig Myndighetslots som samordnar, koordinerar och administrerar alla dina ärenden till de olika myndigheterna. 

Alla får råd

Ärenden inleds alltid med kostnadsfri bedömning och förslag till åtgärd. Därefter bestämmer du om önskar vidare hjälp med handlingsplan, underlag för utredning eller administration. Ärende tar ca 2-5 timmar. Rättsstöd gäller, 950 kr per timme. (jmf. rättshjälpstaxa1653 kr per timme). 

Lagkunnigt biträde

Det kan kännas tryggt att ha ett personligt stöd i kontakt med myndigheter och vid upprättande av olika handlingar. Fullständig sekretess och tystnadsplikt gäller.

Vi har fått uppleva rättstrygghet!

Rättstrygghet innebär allas lika rätt till hjälp, oavsett förutsättningar. När alla myndigheters verksamhet och ärenden fungerar på det sätt som är tänkt i hela beslutskedjan uppstår vad vi kallar för medborgarlycka. Därför välkomnar Din Myndighetslots dig till att få ge den bästa hjälp en myndighet skulle kunna ge. Kostnadsfri rådgivning, handlingsplan och rättsstöd gäller i alla ärenden.

Nyheter

Din Myndighetslots informerar om myndigheter, deras verksamhet och regler. Du får veta vad de förväntar sig av dig som enskild. Du har en informationsplikt gentemot de myndigheter som du berörs av i din aktuella livssituation. Om din aktuella livssituation ändras kan det påverka ersättningar.
Läs alla...