Din Jurist på nätet.
myndighetslots@woxzia.com
08-580 80 110
Det ska vara lätt att göra rätt
Välkommen!
Läs mer
Den bästa myndighetshjälp som finns att få.
Kostnadsfri bedömning
Lär mer
Rätt beslut direkt
Hjälp med myndighetsärenden via nätet
Lär mer
Lär mer
Samordning av alla ärenden
Juridisk vägledning i myndighetsärenden till 
privatpersoner, företag och organisationer!

Lär mer

Vår vision är att alla ska få uppleva rättstrygghet

Juridisk vägledning, rådgivning och biträde i kontakt och ärenden till myndigheter.
För närvarande ha vi längre väntetider än normalt gällande nya ärenden. Har du ett befintligt ärende når du oss enklast via e-post.

Vad vi gör

Woxzia är en juristbyrå specialiserad på myndigheter och myndighetsärenden. Vår Myndighetslots är din jurist som hjälper dig med kontakt och administration i alla dina ärenden till vård och myndigheter så att du slipper oroa dig. Du har en kontaktperson för alla ärenden.

Rättssäkerhet

Din Myndighetslots ökar rättssäkerheten för enskilda i kontakt med myndigheter. Vi har sedan 2009 minskat byråkratiskt krångel för privatpersoner, företag och deras anställda. Handlingsinriktade lösningar med personlig handlingsplan anpassade för dina behov. 

Snabbaste vägen för hjälp

Få rätt beslut direkt, utan att passera domstol. Du få personlig vägledning i frågor som Försörjning -Sysselsättning – Hälsa – Boende – Återkrav – Misstanke om bidragsfusk. 

 

Så fungerar det

Varje ärende är unikt. Därför får du en personlig Myndighetslots som hjälper dig med kontakt, ansökan, blanketter och underlag i alla dina ärenden till myndigheters olika instanser. Du får hjälp med att veta vilka myndigheter och ärenden som är aktuella i din livssituation.

Kontakta oss för hjälp med

Information – Samhällsinformation
Service – Samordning av myndighetsärenden.
Utredning – Juridisk och medicinsk utredning. 
Administration – Ansökan, omprövning, överklagan, remisshantering, anmälan till gransknings-myndigheter.

§112 Hjälp med myndigheter

Klarare underlag snabbare. Få hjälp med kontakt och administration till myndigheter snabbare. Vi kortar väntetiderna flera månader för det underlag du behöver. Undvik långa väntetider som försenar beslut i de ärenden du berörs av. Vi hjälper dig med information, service, utredning och administration.

Läs mer

rätt§stöd ger alla råd

Rättsstöd – Rättsskydd – Rättshjälp
Hjälp med kontakter, ansökan, underlag och
administration till vård och myndigheters olika instanser.
Myndighetsadministration tar vanligen 2-5 timmar
beroende på ärendets omfattning.
Rättsstöd för myndighetsadministration 950 kr per timme.

Läs mer

§112 Rätt direkt - Snabbaste vägen för hjälp med myndighetsärenden

Många upplever svårigheter i kontakt med myndigheter. Din Myndighetslots finns här för att hjälpa dig rätt direkt och samordna alla dina ärenden till myndigheter. Du får hjälp med att veta vad din informationsplikt innebär, vilka myndigheter och ärenden du berörs av i olika skeden i livet. Du får hjälp med information, service, utredning och administration i frågor som försörjning, sysselsättning, hälsa och boende.
Alla ärenden som Din Myndighetslots kan hjälpa dig med.

Vi har fått uppleva rättstrygghet!

När alla myndigheters verksamhet och ärenden fungerar på det sätt som är tänkt i hela beslutskedjan uppstår vad vi kallar för medborgarlycka. Därför välkomnar Din Myndighetslots dig till att få ge den bästa hjälp en myndighet skulle kunna ge. Kostnadsfri rådgivning, handlingsplan och rättsstöd gäller i alla ärenden.

Nyheter

Din Myndighetslots fungerar som en brygga i ärenden mellan enskilda och myndigheten. Här får Du information om myndigheter, deras verksamhet, befogenheter och regler i olika ärenden. Du får veta vad din anmälningsplikt innebär och vad myndigheterna du berörs av förväntar sig av dig.
Läs alla...

Under sommarmånaderna når du oss enklast via e-post. Om du redan har ett pågående ärende når du Din Myndigjetslots via ditt e-konto. Den handlingsplan som är lagd följs enligt den plan som är lagd i ditt ärende. Vi har noterat att väntetiderna för beslut har ökat frakdikalt. Något som lett till att vi som Myndigjetslots använder väntetiden på bästa sätt. Att styrka att ditt aktuella hälsotillstånd kan förändras under väntetiden mellan ansökan eller överklagan av beslut om sökt ersättning eller hjälpinsats. ... Se merSe mindre

Visa på Facebook