Din Jurist på nätet.
myndighetslots@woxzia.com
08-580 80 110
Välkommen!
Din Myndighetslots är din Jurist som hjälper dig via telefon.
Kvalificerad hjälp med myndighetsärenden direkt via nätet.
Läs mer

Söker du rättstrygghet?
Välkommen till Woxzia!
Din Myndighetslots
Rätt beslut direkt

Citizen advisory bureau

Vi hjälper dig med myndigheter
Rätt beslut direkt
Din Myndighetslots är din jurist 
Hjälp med myndighetsärenden via nätet
Lär mer

Den bästa myndighetshjälp som finns att få i ärenden till vård och myndigheter.

Rättstrygghet
Juridisk rådgivning
KBT baserad hjälpmetod
Kontakt
Det ska räcka med att ringa ett enda samtal oavsett
hur många ärenden man har till en myndighet.
Lär mer
Vad får myndigheter göra?
Vad gäller för dig?
Vad behöver du hjälp med?
Den bästa myndighetshjälp som finns att få.
Kostnadsfri bedömning
Lär mer
Vilka delar kan du göra själv? Kostnadsfri vägledning med åtgärdsförslag.
Störst inom förvaltningsservice
Din Myndighetslots
Lär mer
Myndighetslots ger juridisk vägledning till privatpersoner, företag och anställda.
Juridisk vägledning i myndighetsärenden till 
privatpersoner, företag och organisationer!

Din Myndighetslots
En väg in för alla ärenden till myndigheternas olika instanser.
Lär mer
Få hjälp med administration. Ärende tar ca 2-5 timmar.
Rättsstöd 950 kr per timme.

Juridiskt ombud i ärenden till myndigheter

Få rätt beslut direkt, utan att passera domstol.
Ring eller boka en telefontid som passar dig.
Boka tid

Din Myndighetslots ökar rättstryggheten för enskilda i kontakt med myndigheter.
Vi har sedan 2009 minskat byråkratiskt krångel för privatpersoner, företag och deras anställda.

rätt§stöd ger alla råd
Hjälp med kontakter, ansökan, underlag och administration till vård och myndigheters olika instanser.

Registrera ett nytt ärende

§112 Hjälp med myndigheter

Rätt hjälp direkt i hela beslutskedjan. Du får hjälp med att samordna, koordinera utredningar och administrera ärenden till myndigheters olika instanser. Din Myndighetslots hjälper dig med information, service och administration.

*Myndighetsadministration tar vanligen 2-5 timmar beroende på ärendets omfattning.

Läs mer

Att få rätt hjälp direkt

Det är enkelt att få hjälp av Din Myndighetslots.
Beskriv din situation, svara på frågor och ditt åtgärdsförslag med handlingsplan är färdig.
Efter behov kan du få hjälp med att genomföra hela eller delar av handlingsplanen.

*Rättsstöd för myndighetsadministration 950 kr per timme.
Rättshjälpstaxa 2016 är 1653 kr per timme.

Läs mer

§112 Rätt direkt - Kostnadsfria guider - Hjälp för livets olika skeden

Nu kan du få hjälp med administration i dina ärenden till myndigheter. Din Myndighetslots är din jurist som är specialiserad på myndigheter och samordnar dina myndighetsärenden. Svenska myndigheter är fördelade på kommun, landsting/regioner och statliga myndigheter. Som enskild har man en skyldighet att hålla sig informerad om regelverk och förändringar i de ärenden som man berörs av så att ärenden inte krockar med varandra. Din Myndighetslots finns här för att hjälpa dig så att du ska veta vad din informationsplikt innebär, vilka myndigheter och ärenden du berörs av i olika skeden i livet. Du får hjälp med information, service, utredning och administration.
Alla ärenden som Din Myndighetslots kan hjälpa dig med.

Vi har fått uppleva rättstrygghet!

Rättstrygghet innebär allas lika rätt till hjälp, oavsett förutsättningar. När alla myndigheters verksamhet och ärenden fungerar på det sätt som är tänkt i hela beslutskedjan uppstår vad vi kallar för medborgarlycka. Därför välkomnar Din Myndighetslots dig till att få ge den bästa hjälp en myndighet skulle kunna ge. Kostnadsfri rådgivning, handlingsplan och rättsstöd gäller i alla ärenden.

Nyheter

Din Myndighetslots informerar om myndigheter, deras verksamhet och regler. Du får veta vad de förväntar sig av dig som enskild. Du har en informationsplikt gentemot de myndigheter som du berörs av i din aktuella livssituation. Om din aktuella livssituation ändras kan det påverka ersättningar.
Läs alla...